Vergoeden en checken

Vergelijk uw tandheelkundige verzekeringspolis met andere polissen of kijk hoeveel u vergoed krijgt van uw behandeling. Deze informatie is onafhankelijk, er zijn geen afspraken met zorgverzekeraars.

Alles over de rekening

Verrichtingen en codes

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Verzekeren of zelf sparen

Hoe betaalt u de tandartsrekening? Wat keert uw verzekering nog uit?
Lees wat u kunt doen

Hoe gezond is je mond?

Ben je benieuwd hoe belangrijk de gezondheid van je mond is?
Doe de test