Tandarts gehandicaptenzorg

Er zijn tandartsen voor mensen met een verstandelijke, motorische of meervoudige beperking. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd om mensen met een beperking zo goed mogelijk te kunnen behandelen en hebben affiniteit met deze doelgroep. De tandarts gehandicaptenzorg is bekend met de verschillende ziektebeelden en/of hebben een praktijk die rolstoeltoegankelijk is. Zij nemen zoveel tijd als nodig is voor de behandelingen.

Behandeling via regeling bijzondere tandheelkunde
Patiënten komen voor de behandeling in aanmerking via de regeling bijzondere tandheelkunde. De behandeling kan plaatsvinden bij de eigen huistandarts (als de behandeling door de beperking veel meer tijd zou kosten dan gebruikelijk), bij een instelling die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt en ook tandheelkunde biedt, of bij een centrum voor bijzondere tandheelkunde (CBT). In alle drie de genoemde gevallen geldt dat er eerst een machtiging moet worden aangevraagd bij je  zorgverzekeraar voor vergoeding van de tijd die de tandarts nodig heeft voor de behandelingen. Pas nadat deze toestemming is gegeven kun je de behandeling ondergaan in het kader van de bijzondere tandheelkunde.

Vergoedingen via Wlz
Voor een deel van de mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking is er de mogelijkheid voor vergoeding van de tandheelkunde via de Wlz. Dit geldt uitsluitend voor mensen die een indicatie hebben voor de functies verblijf en behandeling binnen een instelling die mensen met een beperking ondersteunen en verblijf bieden. Op basis van deze Wlz-regelgeving komt men in aanmerking voor vergoeding van de totale mondzorg. De tandheelkundige behandeling kan zowel binnen de instelling, bij een eigen tandarts of binnen een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde plaatsvinden. Voor een aantal tandheelkundige behandelingen moet de tandarts een machtiging aanvragen.