Behandelplan

Voor uitgebreide tandheelkundige behandelingen stelt de tandarts in overleg met jou een passend zorgplan en/of behandelplan op. Dit wordt gedaan om het tandheelkundig probleem te verhelpen of verergering daarvan te voorkomen. Informatie en toestemming zijn daarbij belangrijke onderdelen.

Gesprek behandelplan

In het gesprek met je tandarts over het behandelplan komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Beschrijving van de aandoening
 • Voorgenomen onderzoek/behandeling
 • Periode na onderzoek/behandeling
 • Kosten van de behandeling
 • Toestemming voor behandeling
 • Toestemming voor informatieverstrekking aan derden (indien nodig)
 • Schriftelijke informatie
 • Dossiervorming
 • Overige informatie

Tips voor het behandelgesprek

Door je gesprek over het behandelplan voor te bereiden, kom je niet voor verrassingen te staan. Denk daarbij aan de volgende punten:

 • Vóór het gesprek; zorg dat je:
  • het doel van je gesprek met de tandarts helder voor ogen heeft
  • van tevoren weet wat je wilt vertellen
  • je vragen voorbereidt
  • van tevoren weet of je wel of geen gegevens aan derden wilt laten verstrekken
  • weet welke medicijnen je slikt en welke aandoeningen je hebt
  • uitgezocht hebt hoe je verzekerd bent tegen eventuele tandartskosten
 • Tijdens het gesprek; zorg dat je informatie krijgt over:
  • de diagnose van de tandarts
  • de behandeling die de tandarts gaat uitvoeren
  • de gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling
  • alternatieve onderzoeken en/of behandelingen die in aanmerking komen en de gevolgen en risico’s daarvan
  • wat je wel of niet moet doen vóór het onderzoek en/of de behandeling
  • wanneer het onderzoek en/of de behandeling zal plaatsvinden (de wachttijd) en hoe lang het onderzoek en/of de behandeling zal duren
  • de medicijnen (pijnstillend, antibiotica) die je eventueel kunt slikken en wat de bijwerkingen daarvan kunnen zijn
  • je vooruitzichten (de prognose)
  • wat je na het onderzoek en/of de behandeling (niet) mag of kan doen en hoe je je zult voelen
  • wat de kosten van de behandeling zijn (begroting)
  • wat er gebeurt wanneer je je niet laat onderzoeken en/of behandelen

Punten om uit te zoeken voor de behandeling

 • Ga na of (onderdelen van) de behandeling van te voren schriftelijk bij je zorgverzekeraar moeten worden aangevraagd (zgn. machtiging)
 • Stel je op de hoogte van de betalingsvoorwaarden van de tandarts of eventuele aangepaste betalingsregelingen
 • Zorg dat je voldoende tijd hebt om over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling na te denken
 • Beslis of je toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandeling en maak die beslissing kenbaar aan de tandarts
 • Vraag naar eventueel aanwezige folders (bijvoorbeeld over het onderzoek en/of de behandeling of over je rechten als patiënt)

Bron: KNMT