Spoedgevallendienst voor de tandarts

De spoedgevallendienst organiseert de bereikbaarheid/beschikbaarheid van tandartsen en hun waarnemers buiten de normale praktijkuren. Hierbij gaat het om tandheelkundige hulp in het weekend en tijdens de avond en nacht. Voor spoedgevallen binnen de normale praktijkuren neem je altijd contact op met je eigen tandarts.

Wanneer gaat het om een spoedgeval?

Als je last heeft van onhoudbare kiespijn, een uitgevallen of afgebroken tand of een nabloeding kun je je wenden tot de spoedgevallendienst. Met name bij een uitgevallen tand is het van belang dat je zo spoedig mogelijk, maar het liefst binnen 60 minuten, geholpen wordt. De tandarts bepaalt of het een spoedgeval betreft.

NB: Deze 60 minutennorm is alleen van toepassing als het om een uitgevallen tand gaat. Voor kiespijn en andere aandoeningen gelden andere tijdsnormen. 

Bereikbaarheid spoedgevallendienst

Een tandarts is wettelijk verplicht om een spoedgevallendienst te regelen. In veel regio’s regelen tandartsen dat gezamenlijk. Sommige tandartsen zorgen dat ze zelf bereikbaar zijn voor hun patiënten. Indien je tandartspraktijk gesloten is, kun je telefonisch contact opnemen met de praktijk. Via het antwoordapparaat ontvang je dan de gegevens van de tandarts die op dat moment spoedgevallendienst heeft. Daarnaast vermelden veel tandartspraktijken het telefoonnummer op hun website.

Behandeling door een vervangende tandarts

De behandeling van een plaatsvervangende tandarts beperkt zich tot het strikt noodzakelijke. Voor eventuele vervolgbehandelingen en voorzieningen word je naar je eigen tandarts verwezen.

Klacht over spoedgevallendienst

Als je een klacht hebt over de spoedgevallendienst, dien je je te wenden tot je eigen tandarts.

Bron: KNMT