Klachtenformulier

Bij het TIP kan je informeren of je tandarts is aangesloten bij de KNMT Klachtenservice. Indien dit aan de orde is kan je dit klachtformulier invullen. Vergeet niet de naam van je tandarts te vermelden!