Oneens over de rekening?

Als je denkt dat er iets niet klopt aan de rekening van je tandarts, controleer deze dan aan de hand van de tariefcodes. En vraag je tandarts gerust om toelichting.

De rekening mag 10 à 15% afwijken van de begroting, omdat er soms een verschil is tussen de voorgestelde behandeling en de uiteindelijk uitgevoerde behandeling. Als er tijdens de behandeling iets onverwachts gebeurt waardoor de kosten hoger worden, dan bespreekt de tandarts dit gelijk met je.

Als je het niet eens bent met de nota is dat overigens geen reden om deze niet te betalen. Bespreek het daarom zo snel mogelijk met de tandarts. Kom je er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). De medewerkers van TIP kunnen met je meedenken en je zonodig informeren over vervolgstappen die je kunt nemen.

Bron: KNMT