Tarieven 2016

 

De tandarts kan 2 soorten posten in rekening brengen. Eén voor de behandeling, die bestaat uit een of meerdere verrichtingen, die elk een code hebben. En één voor de materiaal- en techniekkosten die een beperkt aantal behandelingen met zich meebrengt.

De tandarts bepaalt in overleg met u welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen hij uitvoert. Verwacht uw tandarts dat de behandeling meer gaat kosten dan 250 euro dan is hij verplicht u een begroting te geven.

De overheid (in dit geval de NZa) heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een tandarts niet in rekening brengen.

De tandarts berekent bij sommige behandelingen (vooral kronen en bruggen) van de gebruikte materialen en technieken de inkoopprijs door. Dat is verplicht. U heeft op aanvraag het recht de inkoopfactuur ervan in te zien.

Op uw rekening vindt u alle verrichtingen van uw behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld.

In het linkermenu vindt u de verschillende verrichtingen met de juiste codes en bijbehorende maximumtarieven. Deze tarieven gelden voor behandelingen vanaf 1 januari 2016.

Bron: KNMT