Code T: Tandvleesbehandelingen (parodontologie)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Code Omschrijving
Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
€ 142,53
 

Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen.  

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Code Omschrijving
Tarief
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 155,98
 

Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-positief of score 4. Ongeacht het aantal zittingen.  

T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

Code Omschrijving
Tarief
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
€ 29,04
 

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12. Van toepassing voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte ≥ 4 mm.  

T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

Code Omschrijving
Tarief
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
€ 21,51
 

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12. Van toepassing voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte ≥ 4 mm.  

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
€ 83,37
 

Toe te passen na initiele behandeling van patienten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen.

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
€ 96,81
 

Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3- positief of score 4. Ongeacht het aantal zittingen.  

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

Code Omschrijving
Tarief
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
€ 43,03
 

Uitsluitend in combinatie met T31 en T32.  

T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Code Omschrijving
Tarief
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 75,30
 

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.  

T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Code Omschrijving
Tarief
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
€ 56,48
 

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.  

T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Code Omschrijving
Tarief
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 108,65
 

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.  

T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Code Omschrijving
Tarief
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
€ 81,75
 

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.  

T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Code Omschrijving
Tarief
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 144,68
 

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.  

T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Code Omschrijving
Tarief
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
€ 108,65
 

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.  

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

Code Omschrijving
Tarief
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
€ 142,53
 

Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en herbeoordeling,nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-negatief, inclusief bespreking vervolgtraject.  

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Code Omschrijving
Tarief
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
€ 155,98
 

Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-positief of score 4, inclusief bespreking vervolgtraject.  

T70 Flapoperatie tussen 2 elementen

Code Omschrijving
Tarief
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen
€ 174,80
 

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie-/-voorlichting mondhygiëne.  

T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

Code Omschrijving
Tarief
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
€ 268,93
 

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie-/-voorlichting mondhygiëne.  

T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)

Code Omschrijving
Tarief
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)
€ 322,71
 

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, anesthesie en instructie-/-voorlichting mondhygiëne. Inclusief (eventueel) gelijktijdig uitgevoerde vestibulumverdieping. Bij ontstoken pockets, na initiële parodontale behandeling dieper dan 6 mm, in combinatie met één of meerdere onderstaande complicerende factoren:
– aanhechtingsverlies van meer dan 4 mm;
– furcatie-aandoeningen;
– onregelmatig verloop van de botrand (angulaire defecten);
– bijzondere anatomische structuur van de gingiva;
– afwijkende tandstand.  

T73 Directe post-operatieve zorg, kort

Code Omschrijving
Tarief
T73 Directe post-operatieve zorg, kort
€ 53,79
 

Bedoeld voor eerste controlezitting, circa één week na de ingreep.  

T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

Code Omschrijving
Tarief
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
€ 144,68
 

Per zitting in rekening te brengen.  

T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Code Omschrijving
Tarief
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
€ 139,84
 

Inclusief bespreking van vervolgtraject (voor daaropvolgende parodontale nazorg zie T51 t/m T56).  

T76 Tuber- of retromolaarplastiek

Code Omschrijving
Tarief
T76 Tuber- of retromolaarplastiek
€ 67,23
 

In combinatie met T72 in hetzelfde sextant ( niet voor T81 situaties).  

T80 Tandvleestransplantaat

Code Omschrijving
Tarief
T80 Tandvleestransplantaat
€ 115,64
 

Gingivatransplantaat. Weefseltransplantaat van palatumgingiva. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, anesthesie en instructie/voorlichting mondhygiëne.  

T81 Tuber- of retromolaarplastiek

Code Omschrijving
Tarief
T81 Tuber- of retromolaarplastiek
€ 94,13
 

Als zelfstandige verrichting, niet in combinatie met flapoperatie. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.  

T82 Tandvleescorrectie, per element

Code Omschrijving
Tarief
T82 Tandvleescorrectie, per element
€ 51,10
 

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.  

T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)

Code Omschrijving
Tarief
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)
€ 134,46
 

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.
 

T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 

Code Omschrijving
Tarief
T84* Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
€ 322,71
 

Ongeacht het aantal elementen per sextant. Ook van toepassing bij coronaire dan wel laterale verplaatsing van een mucogingivale lap. Exclusief de kosten van aangebrachte materialen.  

T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

Code Omschrijving
Tarief
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element
€ 107,57
 

Extra te berekenen naast het tarief van flapoperatie. Exclusief de kosten van aangebrachte materialen.  

T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

Code Omschrijving
Tarief
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€ 174,80
 

 

T87 Kroonverlenging per element

Code Omschrijving
Tarief
T87 Kroonverlenging per element
€ 174,80
 

Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.  

T88 Kroonverlenging per sextant

Code Omschrijving
Tarief
T88 Kroonverlenging per sextant
€ 322,71
 

Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.  

T89 Directe postoperatieve zorg, kort

Code Omschrijving
Tarief
T89 Directe postoperatieve zorg, kort
€ 53,79
 

Controle wondgenezing, verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband, inclusief instructie mondhygiëne en instructie mondhygiëne-vervangende maatregelen, het verwijderen van plaque en eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren.  

T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

Code Omschrijving
Tarief
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
€ 144,68
 

Controle wondgenezing, verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband, inclusief instructie mondhygiëne en instructie mondhygiëne-vervangende maatregelen, het verwijderen van plaque en eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren. Per zitting in rekening te brengen.  

T91 Pocketregistratie

Code Omschrijving
Tarief
T91 Pocketregistratie
€ 32,27
 

Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen en het noteren van de pockets dieper dan 4 mm. Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel a en bacteriologisch onderzoek.  

T92 Parodontiumregistratie

Code Omschrijving
Tarief
T92 Parodontiumregistratie
€ 64,54
 

Pocketregistratie (zie T91) met tevens:
- meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens;
- vastleggen bloedingsneiging na sonderen;
- vastleggen mobiliteit van tanden en kiezen;
- vastleggen van furcatiegegevens;
- bespreking met de patiënt.
Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel a en bacteriologisch onderzoek.  

T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
€ 37,65
 

Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal 3 plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. Niet in combinatie met M32 in rekening te brengen.
De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

T94 Behandeling tandvleesabces

Code Omschrijving
Tarief
T94 Behandeling tandvleesabces
€ 72,61
 

Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie mondhygiëne en mondhygiënevervangende maatregelen.  

T57 Toepassing lokaal medicament

Code Omschrijving
Tarief
T57* Toepassing lokaal medicament
€ 58,09
 

Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. Exclusief medicamenten (te declareren als materiaal- en/of techniekkosten.)  

T95 (Draad)Spalk

Code Omschrijving
Tarief
T95* (Draad)Spalk
€ 21,51
 

Te declareren per verbinding, inclusief etsen.
Exclusief (techniek/materiaal van de (draad)spalk) kosten. 

T96 Uitgebreide voedingsanalyse

Code Omschrijving
Tarief
T96 Uitgebreide voedingsanalyse
€ 53,79
 

Op basis van een door de patiënt bijgehouden schriftelijk verslag over zijn eetgewoonten inclusief bespreking daarvan. Enkel te declareren als onderdeel van de parodontale behandeling.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.