Code J: Implantaten

J97 Overheadkosten implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J97 Overheadkosten implantaten
€ 169,23
 

Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes J20 en J27. 

J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

Code Omschrijving
Tarief
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
€ 95,77
 

Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes J09 en J12.  

J01 Initieel onderzoek implantologie

Code Omschrijving
Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie
€ 61,27
 

Algemeen onderzoek, voorlichting en globale beoordeling of implantologie is geïndiceerd.  

J02 Verlengd onderzoek implantologie

Code Omschrijving
Tarief
J02* Verlengd onderzoek implantologie
€ 94,26
 

Specifiek vervolgonderzoek, inclusief opstellen en bespreken behandelplan, inclusief aanvragen voorzieningen en overleg/rapportage
verwijzende zorgaanbieder. Kan slechts eenmaal in rekening worden gebracht voor de betreffende implantaatbehandeling en niet in combinatie met prestatie J80.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

J03 Proefopstelling

Code Omschrijving
Tarief
J03* Proefopstelling
€ 127,25
 

Ten behoeve van het plaatsen van implantaten.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan

Code Omschrijving
Tarief
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan
€ 42,42
 

Per implantaatbehandeling; mag naast J03 worden in rekening worden gebracht.  

J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond

Code Omschrijving
Tarief
J08*
Aanbrengen botvervangers in extractie wond.
€ 18,85

Granulaat of ander allogeen materiaal, te plaatsen in extractie-alveole om resorptie tegen te gaan.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

Code Omschrijving
Tarief
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
€ 226,22
 

Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 kan worden uitgevoerd.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

J10 Ophoging bodembijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Code Omschrijving
Tarief
J10* Ophoging bodembijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
€ 141,39
 

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J09.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J11 Prepareren donorplaats

Code Omschrijving
Tarief
J11 Prepareren donorplaats
€ 127,25
 

Vrijleggen van bot ten behoeve van het verkrijgen van autoloog bottransplantaat.
Deze prestatie kan uitsluitend in combinatie met J09, J10 en/of J12, J13, J15, J16, J17 of J18 in rekening worden gebracht  

J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

Code Omschrijving
Tarief
J12* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
€ 136,67
 

Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 en/of J80 kan worden uitgevoerd. Kan in combinatie met J09, J10 en/of J11 in rekening worden gebracht.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J13 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Code Omschrijving
Tarief
J13* Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
€ 65,98
 

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J12. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

Code Omschrijving
Tarief
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
kostprijs
 

Kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het batchnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J11, J20, J27, J80 in rekening te brengen.  

J06 Vrijleggen foramen mentale

Code Omschrijving
Tarief
J06 Vrijleggen foramen mentale
€ 28,28
 

Uitsluitend t.b.v. chirurgische correctie van de uittredeplaats van de nervus mentalis, per kaakhelft. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20 of J80.  

J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

Code Omschrijving
Tarief
J15* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
€ 80,12
 

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20, J27 of J80. Niet in combinatie met J12 of J13 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in
rekening te brengen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

Code Omschrijving
Tarief
J16* Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft
€ 80,12
 

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J22. Niet in combinatie met J12 of J13 in rekening te brengen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte

Code Omschrijving
Tarief
J17* Aanvullende ophoging bodem bijholte
€ 122,54
 

Aanvullende sinusbodemelevatie. Per kaakhelft. Uitsluitend in combinatie met J20, J21, J22 of J27 in rekening te brengen. Niet in
combinatie met J09 en J10 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in rekening te brengen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J18 Ophoging bodem bijholte orthograad

Code Omschrijving
Tarief
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad
€ 56,55
 

Sinusbodemelevatie orthograad. Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal door het implantatieboorgat. Alleen in
combinatie met J20, J21, J22 of J27 in rekening te brengen. Niet in combinatie met J09 en J10 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in
rekening te brengen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

J19 Toeslag esthetische zone

Code Omschrijving
Tarief
J19 Toeslag esthetische zone
€ 61,27
 

Uitsluitend t.b.v. optimale esthetiek bij implantaatgedragen kroon- en/of brugwerk in het bovenfront. Per implantaat te berekenen.  

J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak

Code Omschrijving
Tarief
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak
€ 215,38
 

Hieronder wordt verstaan:
- vrij prepareren, afschuiven mucoperiost inclusief eventuele correcties processus alveolaris
- prepareren implantaatbed
- plaatsen implantaat
- controleren primaire stabiliteit
- plaatsen (healing)abutment
- terugleggen en aanpassen mucoperiost inclusief hechten.

J20 kan niet gedeclareerd worden bij implantaten in de onderkaak ten behoeve van een kunstgebit op implantaten.
De kosten van het implantaat zijn in rekening te brengen doormiddel van prestatie J33.

J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

Code Omschrijving
Tarief
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond
€ 77,29
 

Door dezelfde wond. Uitsluitend in combinatie met J20 in rekening te brengen of in combinatie met J80 indien het gaat om het derde of vierde implantaat van de behandeling.
De kosten van het implantaat zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J33.  

J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

Code Omschrijving
Tarief
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
€ 108,40
 

Niet door dezelfde wond. Uitsluitend in combinatie met J20 in rekening te brengen of in combinatie met J80 indien het gaat om het derde of vierde implantaat van de behandeling.
De kosten van het implantaat zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J33.  

J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

Code Omschrijving
Tarief
J23* Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
€ 70,69
 

Alleen te declareren bij twee fase techniek.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

Code Omschrijving
Tarief
J24* Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond
€ 23,56
 

Door dezelfde wond. Alleen te declareren bij twee fase techniek. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

Code Omschrijving
Tarief
J25* Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond
€ 42,42
 

Niet door dezelfde wond. Alleen te declareren bij twee fase techniek.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J26 Moeizaam verwijderen implantaat

Code Omschrijving
Tarief
J26 Moeizaam verwijderen implantaat
€ 155,53
 

Als zelfstandige verrichting. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing implantaat op dezelfde locatie. Inclusief hechten en wondtoilet.  

J27 Vervangen implantaat

Code Omschrijving
Tarief
J27 Vervangen implantaat
€ 215,38
 

Inclusief onderzoek, planning, operatie en nazorg. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing implantaat op dezelfde locatie. Moeizaam verwijderen vorige implantaat niet inbegrepen.
De kosten van het implantaat zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J33.  

J30 Bindweefseltransplantaat, eerste

Code Omschrijving
Tarief
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste
€ 98,97
 

Bindweefseltransplantaat uit palatum.  

J31 Volgende bindweefseltransplantaat

Code Omschrijving
Tarief
J31 Volgende bindweefseltransplantaat
€ 47,13
 

Bindweefseltransplantaat uit palatum, gelijktijdig met plaatsen implantaat of tijdens tweede fase, per implantaat.  

J32 Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef

Code Omschrijving
Tarief
J32* Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef
€ 108,40
 

Inclusief vervanging en herplaatsing met zonodig tappen schroefdraad. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

J33 Kosten implantaat

Code Omschrijving
Tarief
J33 Kosten implantaat
€ 302,70
 

Uitsluitend in rekening te brengen bij de prestaties J20, J21, J22, J27 en J80.  

J40 Twee magneten/drukknoppen

Code Omschrijving
Tarief
J40* Twee magneten/drukknoppen
€ 146,10
 

Inclusief het aanbrengen van abutments.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J41 Elke volgende magneet, drukknop

Code Omschrijving
Tarief
J41* Elke volgende magneet, drukknop
€ 32,99
 

In dezelfde constructie.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J42 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

Code Omschrijving
Tarief
J42* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
€ 193,23
 

Tarief voor de gehele constructie, inclusief het aanbrengen van abutments. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

Code Omschrijving
Tarief
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
€ 61,27
 

In dezelfde constructie.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Code Omschrijving
Tarief
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€ 23,56
 

Bedoeld als opbouw t.b.v. kroon- en brugwerk.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. De kosten van healing abutments zijn niet in rekening te brengen bij de J44. 

J50 Boven- en onder klikgebit

Code Omschrijving
Tarief
J50* Boven- en onderklikgebit
€ 485,43
 

Vervaardiging van een prothese op een mesostructuur met gelijktijdige vervaardiging van een niet implantaatgedragen prothese op de andere kaak. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J51 Onder-klikgebit

Code Omschrijving
Tarief
J51* Onder-klikgebit
€ 315,76
 

Vervaardiging van uitsluitend een onderprothese op een mesostructuur. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J52 Boven- klikgebit

Code Omschrijving
Tarief
J52* Boven- klikgebit
€ 315,76
 

Vervaardiging van uitsluitend een bovenprothese op een mesostructuur. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J53 Omvorming klikgebit

Code Omschrijving
Tarief
J53* Omvorming klikgebit
€ 94,26
 

Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op drukknoppen/magneten. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
€ 122,54
 

Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
€ 141,39
 

Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
€ 164,95
 

Omvorming van bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
€ 80,12
 

Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.  

J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
€ 103,68
 

Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.  

J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
€ 127,25
 

Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.  

J60 Specifiek consult nazorg implantologie

Code Omschrijving
Tarief
J60 Specifiek consult nazorg implantologie
€ 51,84
 

Periodieke controle met specifieke implantaatgebonden verrichtingen.
Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd als code verrichting C11 en bij klachten als C13. Niet te declareren binnen twee maanden na plaatsing van mesostructuur.  

J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie

Code Omschrijving
Tarief
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie
€ 84,83
 

Periodieke controle met demontage van de mesostructuur.
Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd als code verrichting C11 en bij klachten als C13. Niet te declareren binnen twee maanden na plaatsing van mesostructuur.  

J70 Opvullen zonder staafdemontage

Code Omschrijving
Tarief
J70* Opvullen zonder staafdemontage
€ 131,96
 

Ongeacht het aantal implantaten per kaak.  
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
€ 164,95
 

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 188,52
 

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 212,08
 

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

J74 Reparatie zonder staafdemontage

Code Omschrijving
Tarief
J74* Reparatie zonder staafdemontage
€ 51,84
 

Reparatie of vervanging van clips, magneten of drukknoppen ongeacht het aantal implantaten. Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
€ 98,97
 

Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 122,54
 

Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 146,10
 

Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

Code Omschrijving
Tarief
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
€ 479,77
 

Onder deze prestatie wordt verstaan: het gehele behandeltraject opgebouwd uit diagnostiek, indicatiestelling en het plaatsen van twee implantaten in de onderkaak, inclusief 2 maanden nazorg. Voor het initieel onderzoek kan code J01 in rekening worden gebracht. De kosten van de implantaten zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J33. 

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.