Code M: Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

Code Omschrijving
Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten
€ 12,39

Het geven van voorlichting en/of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s), alsmede maken, vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/verzorger(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Deze prestatie kan in combinatie met C11 worden gedeclareerd, mits de preventieve voorlichting/instructie meer dan vijf minuten in beslag heeft genomen.

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

Code Omschrijving
Tarief
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten
€ 12,39

De prestatie omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten

Code Omschrijving
Tarief
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten
€ 12,39

Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement

Code Omschrijving
Tarief
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement
€ 24,87

Het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een element (caviteit), het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen)
met cariësconserverende middelen en/ of het aanbrengen van een beschermlaag, het fluorideren van het melkelement en het vastleggen en
monitoren van de cariëslaesie. Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze
proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders.

M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

Code Omschrijving
Tarief
M32*/** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
€ 16,58

Het nemen van een eenvoudig plaque- of speekselmonster en het interpreteren van de bacteriologische of enzymatische gegevens.
De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. De prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd.

M10 Fluoridebehandeling, methode I

Code Omschrijving
Tarief
M10 Fluoridebehandeling, methode I
€ 27,63

De onder- en bovenkaak worden afzonderlijk behandeld (indien slechts één kaak: helft van het tarief).
Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie met chloorhexidine.  

M20 Fluoridebehandeling, methode II

Code Omschrijving
Tarief
M20 Fluoridebehandeling, methode II
€ 22,10

De onder- en bovenkaak worden gelijktijdig behandeld.
Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie met chloorhexidine. 

M61 Mondbeschermer

Code Omschrijving
Tarief
M61* Mondbeschermer
€ 24,87

Afdrukken en plaatsing. Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de onderkaak t.b.v. occlusiefixatie. Voor de mondbeschermer in het kader
van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).
De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 
   

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.