Code X: Maken en/of beoordelen foto's

X10 Kleine röntgenfoto

Code Omschrijving
Tarief
X10 Kleine röntgenfoto
€ 15,47

Per opname. Voor de intra-orale foto in het kader van Orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).  

X21 Kaakoverzichtsfoto

Code Omschrijving
Tarief
X21 Kaakoverzichtsfoto
€ 66,31

Niet voor implantologie in de edentate kaak (zie hiervoor X22).  

X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

Code Omschrijving
Tarief
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
€ 66,31

 

X24 Schedelfoto

Code Omschrijving
Tarief
X24 Schedelfoto
€ 29,84

 

X25 Maken meerdimensionale kaakfoto

Code Omschrijving
Tarief
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto
€ 132,62

Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het
maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.  

X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Code Omschrijving
Tarief
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 55,26

Het beoordelen van de CT-scan en het bespreken met de patiënt.  

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.