Code C: Consultatie en diagnostiek

C11 Periodieke controle

Code Omschrijving
Tarief
C11 Periodieke controle
€ 21,78

De verrichtingen in dit hoofdstuk (C11 en C13) zijn inclusief:
- het meten en vastleggen van de DPSI-score;
- het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen, voor zover deze niet meer dan 5 minuten in beslag neemt;
 - het verwijzen naar een andere zorgverlener
C11 en C13 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten orthodontie. Hiervoor dienen de prestaties en tarieven uit de tariefbeschikking Orthodontie in rekening te worden gebracht.

Ook te berekenen bij intakeconsult van asielzoekers (uitsluitend voor ZRA-verzekerden in de Centrale Opvang).

C13 Probleemgericht consult

Code Omschrijving
Tarief
C13 Probleemgericht consult
€ 21,78

De verrichtingen in dit hoofdstuk (C11 en C13) zijn inclusief:
- het meten en vastleggen van de DPSI-score;
- het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen;
- het uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine verrichting(en), voor zover deze niet meer dan 5 minuten in beslag neemt;
- het verwijzen naar een andere zorgverlener
C11 en C13 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten orthodontie. Hiervoor dienen de prestaties en tarieven uit de tariefbeschikking Orthodontie in rekening te worden gebracht.

Uitsluitend te berekenen, indien: het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht, vraag of als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem, dan wel het bijwerken van de medische anamnese; en niet zijnde een periodieke controle; en in dezelfde zitting geen andere declarabele verrichting plaatsvindt, met uitzondering van röntgenonderzoek, anesthesie en/of de toeslagen voor mondzorg aan huis en avond-, weekend- en nachtbehandeling (C80, C85, C86, C87).
Niet in combinatie met C11 in rekening te brengen.

C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

Code Omschrijving
Tarief
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
€ 21,78

De aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen is uitsluitend in rekening te brengen als er na het stellen van routinevragen nog meer medische informatie nodig is over een patiënt.
Inclusief bespreking met de patiënt en zo nodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.  

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Code Omschrijving
Tarief
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
€ 103,16

Niet te berekenen in combinatie met C11 of C13 in dezelfde zitting. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontie).  

C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Code Omschrijving
Tarief
C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan
€ 28,66

Studiemodellen. Afdruk van boven- en onderkaak.
De materiaal- en/ of techniekkosten dienen separaat in rekening te worden gebracht.  

C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Code Omschrijving
Tarief
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 57,31

Per kaak in rekening te brengen.  

C80 Mondzorg aan huis

Code Omschrijving
Tarief
C80 Mondzorg aan huis
€ 17,19

Exclusief vervoer.
De code C80 kan enkel als toeslag worden gedeclareerd in combinatie met (een) andere prestatie(s).  

C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

Code Omschrijving
Tarief
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
€ 45,85

Bedoeld voor organisatie van de ingreep onder algehele anesthesie in een erkend ziekenhuis.
De code c84 kan enkel als toeslag worden gedeclareerd in combinatie met (een) andere prestatie(s).

C85 Weekendbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
C85 Weekendbehandeling
€ 21,78

Van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerktijden. Tevens bedoeld voor algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet. Kan ook in combinatie met C86 of C87 worden gedeclareerd.
De code c85 kan enkel als toeslag worden gedeclareerd in combinatie met (een) andere prestatie(s).  

C86 Avondbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
C86 Avondbehandeling
21,78

Tussen 18.00 - 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet incidentele) praktijkwerktijden. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.
De code C86 kan enkel als toeslag worden gedeclareerd in combinatie met (een) andere prestatie(s).

C87 Nachtbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
C87 Nachtbehandeling
€ 21,78

Tussen 24.00 - 07.00 uur. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.
De code C87 kan enkel als toeslag worden gedeclareerd in combinatie met (een) andere prestatie(s).

C70 Keuringsrapport met bitewingfoto's

Code Omschrijving
Tarief
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto's  

(Geen formele NZa code.)  

C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto's

Code Omschrijving
Tarief
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto's  

(Geen formele NZa code.)  

C76 Afgifte gezondheidsverklaring

Code Omschrijving
Tarief
C76 Afgifte gezondheidsverklaring  

(Geen formele NZa code.)  

C90 Niet nagekomen afspraak

Code Omschrijving
Tarief
C90 Niet nagekomen afspraak  

(geen formele NZa code)
Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 2 werkdagen tevoren) is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling. 

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.