Code G: Kaakgewrichtsbehandelingen

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

Code Omschrijving
Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
€ 143,28

Naar aanleiding van een klacht, suspect voor craniomandibulaire dysfunctie.  

G02 Spieractiviteitsmeting en registratie

Code Omschrijving
Tarief
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 91,70

Meting en registratie van spieractiviteit.  

G03 Gedocumenteerde verwijzing voor kaakgewrichtsbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling
€ 63,04

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand een uitgebreid functie-onderzoek heeft plaatsgevonden.  

G61 Instructie spieroefeningen

Code Omschrijving
Tarief
G61 Instructie spieroefeningen
€ 57,31

Bewegingstherapie voor de kauwspieren.  

G62 Occlusale spalk

Code Omschrijving
Tarief
G62* Occlusale spalk
€ 154,74

Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

G63 Repositiespalk

Code Omschrijving
Tarief
G63* Repositiespalk
€ 229,25

Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

Code Omschrijving
Tarief
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
€ 28,66

Consult na plaatsen van spalk, inclusief kleine correcties. G64 mag uitsluitend in rekening worden gebracht na uitgebreid functie-onderzoek met uitzondering van de situatie dat G64 volgt op G69. Indien G64 volgt op G69 is vooraf geen uitgebreid functie-onderzoek nodig.

G65 Indirect planmatig inslijpen

Code Omschrijving
Tarief
G65* Indirect planmatig inslijpen
€ 315,22

Afdrukken, registratie, model-analyse, opstellen inslijpplan en inslijpen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

G66 Biofeedbacktherapie

Code Omschrijving
Tarief
G66 Biofeedbacktherapie
€ 51,58

Per zitting.  

G67 Behandeling triggerpoint

Code Omschrijving
Tarief
G67* Behandeling triggerpoint
€ 63,04

Bijvoorbeeld injectietechniek, inclusief onderzoek.  
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk

Code Omschrijving
Tarief
G68* Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk
€ 45,85

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Code Omschrijving
Tarief
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 57,31

Bijvoorbeeld door middel van palatinale schildjes, per element.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

G69 Opbeetplaat

Code Omschrijving
Tarief
G69* Opbeetplaat
€ 63,04

Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

G10 Niet-standaard beetregistratie 

Code Omschrijving
Tarief
G10 Niet-standaard beetregistratie
€ 85,97

Extra-oraal, quick mount. Hieronder wordt verstaan: het overbrengen van de positie van de bovenkaak in de schedel ten opzichte van de arbitraire intercondylaire as naar een middelwaarde articulator met behulp van face- of earbow, exclusief modellen.  
G10 is in combinatie met de R24 slechts declarabel indien sprake is van een behandeling waarbij minimaal 2 kronen worden geplaatst.

G11 Scharnierasbepaling

Code Omschrijving
Tarief
G11 Scharnierasbepaling
€ 85,97

Met behulp van hinge-axis locator en bepalen derde referentiepunt.  

G12 Centrale relatiebepaling

Code Omschrijving
Tarief
G12 Centrale relatiebepaling
€ 80,24

Het ondermodel tegenover het bovenmodel ingipsen met behulp van drie wasbeten. Hierbij wordt uitgegaan van splitcast in het bovenmodel.  

G13 Protrale/laterale bepalingen

Code Omschrijving
Tarief
G13 Protrale/laterale bepalingen
€ 57,31

Lateraal links en rechts en protraal, waarna de condylushelling en de Bennethoek worden ingesteld.  

G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

Code Omschrijving
Tarief
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
€ 515,81

Bijvoorbeeld Stuartregistratie, Denar.  

G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte

Code Omschrijving
Tarief
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte
€ 28,66

Bijvoorbeeld door kunsthars of stents mal of het laten staan van occlusiedeel op element en antagonist. Kan niet in combinatie met een solitaire kroon of bij meerdere kronen die geen onderdeel zijn van de dorsale steunzone (zijdelings delen).  

G16 Therapeutische positiebepaling

Code Omschrijving
Tarief
G16 Therapeutische positiebepaling
€ 28,66

Opnieuw bepalen van de therapeutische positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak door middel van een wasbeet en opnieuw ingipsen.  

G20 Beetregistratie intra-oraal

Code Omschrijving
Tarief
G20 Beetregistratie intra-oraal
€ 57,31

Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.  

G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

Code Omschrijving
Tarief
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 286,56

De techniekkosten voor het MRA mogen apart in rekening te worden gebracht. 

G72 Controlebezoek MRA

Code Omschrijving
Tarief
G72 Controlebezoek MRA
€ 28,66

G73 Reparatie MRA met afdruk

Code Omschrijving
Tarief
G73* Reparatie MRA met afdruk
€ 45,85

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.