Code R: Kronen en bruggen

R08 Eenvlaks composiet inlay

Code Omschrijving
Tarief
R08* Eenvlaks composiet inlay
€ 68,77

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

R09 Tweevlaks composiet inlay

Code Omschrijving
Tarief
R09* Tweevlaks composiet inlay
€ 131,82

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R10 Drievlaks composiet inlay

Code Omschrijving
Tarief
R10* Drievlaks composiet inlay
€ 171,94

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R11 Eenvlaksinlay

Code Omschrijving
Tarief
R11* Eenvlaksinlay
€ 103,16

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R12 Tweevlaksinlay

Code Omschrijving
Tarief
R12* Tweevlaksinlay
€ 160,47

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R13 Drievlaksinlay

Code Omschrijving
Tarief
R13* Drievlaksinlay
€ 229,25

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

Code Omschrijving
Tarief
R14 Toeslag extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
€ 28,66

Toeslag voor extra retentie zoals aanvullende hechttechniek of een aangegoten pin bij het plaatsen van indirecte restauraties.
Cementeren van indirect vervaardigde restauratie na toepassing van ten minste drie van de volgende hulpmiddelen: zandstralen met specifieke straalpoeders, silaniseervloeistof, porceleinetsvloeistof, composietcement.
Aangegoten pin zoals bijvoorbeeld pinledge-, pinlay preparatie, per pin.
Deze toeslag kan uitsluitend in rekening worden gebracht bij één van de volgende prestaties: R08 t/m R13, R24, R32, R33, R40, R60, R61, R71, R74 of R75.  

R24 Kroon

Code Omschrijving
Tarief
R24* Kroon
€ 252,17

Het prepareren voor het plaatsen van een kroon die het element geheel of gedeeltelijk bedekt (respectievelijk een totale omslijping en een omslijping van tenminste drie vlakken) en het plaatsen van de kroon. Tot deze prestatie behoort het beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van zowel de noodvoorziening als de kroon en de benodigde tandvleescorrecties. De kroon is van metaal, keramiek of een combinatie daarvan. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R28 Endokroon, indirect vervaardigd

Code Omschrijving
Tarief
R28* Endokroon, indirect vervaardigd
€ 68,77

Inclusief preparatie, afdruk en plaatsing, inclusief noodvoorziening.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R29 Confectiekroon

Code Omschrijving
Tarief
R29* Confectiekroon
€ 51,58

Bedoeld als definitief geplaatste confectiekroon. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

R31 Opbouw plastisch materiaal

Code Omschrijving
Tarief
R31 Opbouw plastisch materiaal
€ 57,31

Opbouw plastisch materiaal, inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. Extra voor parapulpaire stift of stift in wortelkanaal, zie V70, V80 en V85.  

R32 Gegoten opbouw, indirecte methode

Code Omschrijving
Tarief
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 57,31

Inclusief noodvoorziening.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R33 Gegoten opbouw, directe methode

Code Omschrijving
Tarief
R33* Gegoten opbouw, directe methode
€ 114,62

Inclusief noodvoorziening.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R40 Eerste brugtussendeel

Code Omschrijving
Tarief
R40* Eerste brugtussendeel
€ 171,94

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

Code Omschrijving
Tarief
R45* Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 85,97

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R46 Brugverankering, per anker

Code Omschrijving
Tarief
R46* Brugverankering, per anker
€ 57,31

Intracoronaire brugverankering: bijvoorbeeld volgens UDA-systeem. Voor dummy zie respectievelijk R40 en R45.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

Code Omschrijving
Tarief
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 143,28

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

R50 Metalen fixatiekap met afdruk

Code Omschrijving
Tarief
R50* Metalen fixatiekap met afdruk
€ 28,66

Ongeacht het aantal kappen per brug.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R55 Gipsslot met extra afdruk

Code Omschrijving
Tarief
R55* Gipsslot met extra afdruk
€ 28,66

Niet in combinatie met R50.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R60 Plakbrug, zonder preparatie

Code Omschrijving
Tarief
R60* Plakbrug zonder preparatie
€ 114,62

Eén dummy met bevestiging aan één of twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R61 Plakbrug, met preparatie

Code Omschrijving
Tarief
R61* Plakbrug met preparatie
€ 171,94

Eén dummy met bevestiging aan twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

R65 Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

Code Omschrijving
Tarief
R65 Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 40,12

R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

Code Omschrijving
Tarief
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€ 22,92

R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Code Omschrijving
Tarief
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 63,04

Toeslag in rekening te brengen bovenop kroontarief.  

R71 Vernieuwen porselein schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

Code Omschrijving
Tarief
R71* Vernieuwen porselein schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
€ 63,04

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

Code Omschrijving
Tarief
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
€ 34,39

 

R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

Code Omschrijving
Tarief
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
€ 22,92

 Deze toeslag kan uitsluitend in rekening worden gebracht in combinatie met een schildje (R71, R78 of R79)

R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Code Omschrijving
Tarief
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 22,92

 De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

R75 Opnieuw vastzetten plakbrug

Code Omschrijving
Tarief
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 57,31

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

Code Omschrijving
Tarief
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 28,66

 

R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

Code Omschrijving
Tarief
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 28,66

 

R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

Code Omschrijving
Tarief
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 68,77

Voor directe labiale veneering, zie V15. Het schildje ofwel facing wordt indirect vervaardigd (in een tandtechnisch laboratorium).
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

Code Omschrijving
Tarief
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 114,62

Inclusief noodvoorziening. Het schildje ofwel facing wordt indirect vervaardigd (in een tandtechnisch laboratorium).
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R80 Temporaire, eerste voorziening

Code Omschrijving
Tarief
R80* Temporaire, eerste voorziening
€ 28,66

Deze prestatie kan alleen voorafgaand aan een kroon (R24) worden gedeclareerd mits de termijn tussen de R80 en R24 minimaal 2 maanden is.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

R85 Temporaire, volgende voorziening

Code Omschrijving
Tarief
R85* Temporaire, volgende voorziening
€ 11,46

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

R90 Gedeeltelijk voltooid werk

Code Omschrijving
Tarief
R90* Gedeeltelijk voltooid werk
 

Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
  

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.