Code Z: Abonnementen

Abonnementen

Code Omschrijving
Tarief
Z10* Abonnement categorie A
€ 7,58
Z20* Abonnement categorie B
€ 11,66
Z30* Abonnement categorie C
€ 15,74
Z40* Abonnement categorie D
€ 19,24
Z50* Abonnement categorie E
€ 23,32
Z60* Abonnement categorie F
€ 6,41

Bedragen per maand.
* De materiaal- en techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
  

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.

Bron: NZA