Code C: Consultatie en diagnostiek

De verrichtingen in dit hoofdstuk (C11 en C13) zijn inclusief:
- het meten en vastleggen van de DPSI-score;
- het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen, voor zover deze niet meer dan 5 minuten in beslag neemt;
 - het verwijzen naar een andere zorgverlener
C11 en C13 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten orthodontie. Hiervoor dienen de prestaties en tarieven uit de tariefbeschikking Orthodontie in rekening te worden gebracht.

C11 Periodieke controle

Code Omschrijving
Tarief
C11 Periodieke controle
€ 22,91

Ook te berekenen bij intakeconsult van asielzoekers (uitsluitend voor RMA-verzekerden in de Centrale Opvang).

C13 Probleemgericht consult

Code Omschrijving
Tarief
C13 Probleemgericht consult
€ 22,91

Uitsluitend te berekenen: indien het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht of vraag, of als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem niet zijnde een periode controle.
In dezelfde zitting geen andere declarabele verrichting plaatsvindt, met uitzondering van röntgenonderzoek, anesthesie en/of de toeslagen voor mondzorg aan huis en avond-, weekend- en nachtbehandeling (C80, C85, C86, C87).

C91 Pocketregistratie

Code Omschrijving
Tarief
C91 Pocketregistratie € 36,18

Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen; het vastleggen van de pockets dieper dan 3 mm en het vastleggen van de locaties met bloedsneiging na sonderen.

C92 Parodontiumregistratie

Code Omschrijving
Tarief
C92 Parodontiumregistratie 
€ 72,35

Pocketregsitratie (C91) met tevens meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen gegevens; het vastleggen van de beweeglijkheid (mobiliteit) van de tanden en kiezen; het vastleggen van de doorgankelijkheid van de wortelsplitsingen (furcaties) en het bespreken van de gezondheid van het tandvlees met de patiënt.

C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

Code Omschrijving
Tarief
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
€ 22,91

De aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen is uitsluitend in rekening te brengen als er na het stellen van routinevragen nog meer medische informatie nodig is over een patiënt.
Inclusief bespreking met de patiënt en zo nodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.  

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Code Omschrijving
Tarief
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
€ 108,53

Onderzoek en vervolgens het opstellen en bespreken van het behandelplan met de patiënt inclusief: het consult het afnemen van eventuele vragenlijst(en), bespreken van de behandelmogelijkheden tijdens het consult, het opstellen van het behandelplan en het maken van bijbehorende begroting(en). Exclusief: röntgen-, microbieel of enzymatisch onderzoek. In sommige gevallen is het mogelijk dat later aanvullend onderzoek nodig is op specifieke deelgebieden, zoals tandvlees, kaak- en kauwstelsel of implantologie.
Niet te berekenen in combinatie met C11 of C13 in dezelfde zitting. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg).  

C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Code Omschrijving
Tarief
C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan
€ 30,15

Studiemodellen. Afdruk van boven- en onderkaak.
De materiaal- en/ of techniekkosten dienen separaat in rekening te worden gebracht.  

C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Code Omschrijving
Tarief
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 60,29

Per kaak in rekening te brengen.  

C80 Mondzorg aan huis

Code Omschrijving
Tarief
C80 Mondzorg aan huis
€ 18,09

Exclusief vervoer.

C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

Code Omschrijving
Tarief
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
€ 48,23

Bedoeld voor organisatie van de ingreep onder algehele anesthesie in een erkend ziekenhuis.

C85 Weekendbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
C85 Weekendbehandeling
€ 22,91

Van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerktijden. Tevens bedoeld voor algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet. Kan ook in combinatie met C86 of C87 worden gedeclareerd.
  

C86 Avondbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
C86 Avondbehandeling
22,91

Tussen 18.00 - 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet incidentele) praktijkwerktijden. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.

C87 Nachtbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
C87 Nachtbehandeling
€ 22,91

Tussen 24.00 - 07.00 uur. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd. 

  

C70 Keuringsrapport met bitewingfoto's

Code Omschrijving
Tarief
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto's  

(Geen formele NZa code)  

C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto's

Code Omschrijving
Tarief
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto's  

(Geen formele NZa code)  

C76 Afgifte gezondheidsverklaring

Code Omschrijving
Tarief
C76 Afgifte gezondheidsverklaring  

(Geen formele NZa code)  

C90 Niet nagekomen afspraak

Code Omschrijving
Tarief
C90 Niet nagekomen afspraak  

(Geen formele NZa code)
Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 2 werkdagen tevoren) is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling. 

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.