Code C: Consultatie en diagnostiek

C001 Consult ten behoeve van intake 

Code Omschrijving
Tarief
C001 Consult ten behoeve van intake
€ 46,91

Het eerste consult met een voor de zorgaanbieder nieuwe patiënt, niet zijnde een verwezen patiënt. Eenmaal te declareren per zorgaanbieder bij een (gedeeltelijk) betande patiënt met blijvende tanden en kiezen. Inclusief het aanmaken van een patiëntenkaart, het registreren van de status van het gebit, het afnemen van de medische anamnese, het bespreken van het vervolgtraject en het bepalen en bespreken van het zorgdoel. C001 mag niet in dezelfde zitting gedeclareerd worden in combinatie met C002, C003, C012, C014 en C015 en andere prestaties voor het eerste consult (E02, E03, G21, T012 en J01).

C002 Consult voor een periodieke controle  

Code Omschrijving
Tarief
C002 Consult voor een periodieke controle
€ 23,45

Een algemeen periodiek mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. Inclusief het onderzoeken van de gezondheid van het tandvlees met de PPS-score, het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen voor zover deze niet meer dan 5 minuten in beslag nemen, het uitvoeren van binnen de prestatielijst niet opgenomen kleine verrichting(en) en het verwijzen naar een andere zorgaanbieder.

C003 Consult, niet zijnde periodieke controle  

Code Omschrijving
Tarief
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle
€ 23,45

Een apart consult indien het mondonderzoek en de indicatiestelling plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht of vraag of als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem niet zijnde een periodieke controle. Inclusief het onderzoeken van de gezondheid van het tandvlees met de PPS-score, het vaststellen van de DETI-score en het bespreken van het behandelplan, het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen voor zover deze niet meer dan 5 minuten in beslag nemen, het uitvoeren van binnen de prestatielijst niet opgenomen kleine verrichting(en) en het verwijzen naar een andere zorgaanbieder. C003 mag niet in combinatie met C002 gedeclareerd worden. Ook mag C003 niet in rekening worden gebracht indien het probleem voortkomt uit een prestatie die in de afgelopen 2 maanden door dezelfde zorgaanbieder is uitgevoerd of waarbij nazorg bij die prestatie is beschreven als onderdeel van die prestatie.

 

C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

Code Omschrijving
Tarief
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
€ 23,45

Deze medische anamnese is uitsluitend in rekening te brengen als er na het stellen van routinevragen nog meer medische informatie nodig is over een patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.

C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion

Code Omschrijving
Tarief
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion
€ 111,10

Ongeacht het aantal zittingen. Uitgebreid mondonderzoek voor het vormen van een oordeel over een diagnose, behandelplan en/of werk van een andere (mond)zorgaanbieder. Inclusief consulten, een uitgebreid, niet routinematig onderzoek gericht op de hulpvraag, het beschrijven van de relevante afwijkingen ten opziche van een diagnose, behandelplan en/of werk van een andere mondzorgaanbieder, het maken en bespreken van het schriftelijke oordeel, het zo nodig afnemen van één of meerdere anamneses (zoals een medische, tandheelkundige of psychsociale anamnese) en het zo nodig geven van adviezen.

C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan

Code Omschrijving
Tarief
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
€ 111,50

Ongeacht het aantal zittingen. Uitgebreid mondonderzoek waarmee de afwijkingen van de harde tandweefsels (cariës, erosie en tandstand), afwijkingen van tandheelkundig werk (vullingen, kroon- en brugwerk, protheses) en afwijkingen van de zachte mondweefsels (slijmvliezen, tandvlees en overig steunweefsel) worden vastgelegd en besproken met de patiënt. Inclusief consulten, een uitgebreid, niet routinematig onderzoek gericht op de hulpvraag, het maken en bespreken van een schrfitelijk integraal behandelplan met de behandelmogelijkheden en het zo nodig afnemen van één of meerdere anamneses (zoals een medische, tandheelkundige of psychsociale anamnese). C012 mag niet in dezelfde zitting gedeclareerd worden in combintie met C001, C002, C003 of C010.

C013* Studiemodellen

Code Omschrijving
Tarief
C013 Studiemodellen
€ 30,86

Afdruk van boven- en onderkaak. Deze prestatie kan gedeclareerd worden voor het maken van studiemodellen ten behoeve van het behandelplan, voor het nemen van (digitale) afdrukken voor een gebitsmodel om de slijtage te vergelijken of de progressie te monitoren en voor het maken van een gebitsmodel voor het (tijdelijk) overbrengen van de vorm van geplande vullingen of kronen in de mond op nog onbehandelde tanden en kiezen (mock-up).

C014 Pocketregistratie

Code Omschrijving
Tarief
C014 Pocketregistrtie
€ 37.03

Het exploratief sonderen van de pockediepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen, het vastleggen van de pocket dieper dan 3 mm en het vastleggen van de locaties met bloedingsneiging na sonderen.

C015 Parodontiumregistratie

Code Omschrijving
Tarief
C015 Parodontiumregistratie € 74,07

Pocketregsitratie (C014) met tevens meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen gegevens; het vastleggen van de beweeglijkheid (mobiliteit) van de tanden en kiezen; het vastleggen van de doorgankelijkheid van de wortelsplitsingen (furcaties) en het bespreken van de gezondheid van het tandvlees met de patiënt.

C020 Mondzorg aan huis

Code Omschrijving
Tarief
C020 Mondzorg aan huis
€ 18,52

Deze prestatie kan per patiënt eenmaal per huisbezoek in rekening worden gebracht. C020 kan niet worden gedeclareerd wanneer de zorg wordt geleverd vanuit een mobiele tandartspratijk (bijvoorbeeld een bus). 

C021 Toeslag avond-, nacht- en weekenduren (anw-uren)

Code Omschrijving
Tarief
C021  Toeslag avond-, nacht- en weekenduren (anw-uren)
€ 25,92

Een toeslag voor de avond-, nacht- en weekenduren. Deze uren betreffen de tijdsperiode tussen 18.00uur en 08.00 uur, tussen 08.00 uur en 18.00 uur op zaterdag en zondag en tussen 08.00 uur en 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerktijden. C021 kan alleen in rekening worden gebracht in combinatie met en andere prestatie.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.