Code E: Wortelkanaalbehandelingen

 

E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Code Omschrijving
Tarief
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 43,21

Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score, invullen Classificatie Endodontische Behandeling, bespreken endodontisch behandelplan, beslissen over verwijzing en eventueel opstellen verwijsbrief. Alleen in rekening te brengen bij DETI-B. Niet in combinatie met code C003, E77 en E78 in rekening te brengen.  

E03 Consult na tandheelkundig ongeval

Code Omschrijving
Tarief
E03 Consult na tandheelkundig ongeval
€ 33,95

Uitgebreid consult volgens Richtlijn Dentaal Trauma, niet in combinatie met E01 en E02 in rekening te brengen.  

E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

Code Omschrijving
Tarief
E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 49,38

Totale of partiële pulpotomie: het verwijderen van het beschadigde en geïnfecteerde tandweefsel, het controleren van de bloeding en het aanbrengen van een hermetisch afsluitend restauratiemateriaal. 

E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten

Code Omschrijving
Tarief
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten
€ 49,71

Bij eenmalig gebruik per behandeling te berekenen. Alleen in combinatie met de codes E13, E14, E16, E17, E54, E61, E77, U25 en U35 in rekening te brengen.  

E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

Code Omschrijving
Tarief
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 111,10

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.  

E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Code Omschrijving
Tarief
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 160,48

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.  

E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Code Omschrijving
Tarief
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 209,86

Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.  

E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

Code Omschrijving
Tarief
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 259,24

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.  

E85 Elektronische lengtebepaling

Code Omschrijving
Tarief
E85 Elektronische lengtebepaling
€ 15,43

Per element in rekening te brengen.  

E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element per zitting

Code Omschrijving
Tarief
E19 Insluiten calciumhydroxide per element per zitting
€ 18,52

Indien de behandeling niet in één zitting wordt voltooid mag E19 in rekening worden gebracht. Dit omvat tevens het weer verwijderen van de desinfectans en het controleren van de preparatielengtes en referentiepunten in de volgende zitting. Inclusief aanbrengen en/of verwijderen tijdelijke restauratie. Niet te declareren in combinatie met de codes E61, E62, E63, E77 en E78.  

E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement

Code Omschrijving
Tarief
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 49,38

Per melkelement met bijvoorbeeld calciumhydroxide.  

E51 Verwijderen van kroon of brug

Code Omschrijving
Tarief
E51 Verwijderen van kroon of brug
€ 37,03

Het verwijderen van een kroon of brug voorafgaande aan het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling met als doel het behoud van de bestaande kroon of brug. Hieronder valt niet het doorslijpen van de kroon of brug. Per element in rekening te brengen.  

E52 Moeilijke wortelkanaalopening

Code Omschrijving
Tarief
E52 Moeilijke wortelkanaalopening
€ 30,86

Toeslag die in rekening mag worden gebracht bij een moeilijke wortelkanaalopening veroorzaakt door aanwezigheid van:
- gegoten, goudporseleinen of keramische vulling
- gegoten stiftopbouw
- composietopbouw in de tandholte (pulpakamer)
- extreme inclinatie (>30°)
- zeer beperkte mondopening (<30 mm)  

E53 Verwijderen van wortelstift

Code Omschrijving
Tarief
E53 Verwijderen van wortelstift
€ 43,21

Het verwijderen van een wortelstift van metaal, koolstofvezel, glasvezel of keramiek die in het kanaal is gecementeerd met een definitief bevestigingscement. Per kanaal.

E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

Code Omschrijving
Tarief
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 30,86

Revisie van een in een eerder stadium voltooide wortelkanaalbehandeling. Per kanaal.  

E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

Code Omschrijving
Tarief
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 30,86

In rekening te brengen bij kanalen die niet zichtbaar zijn op röntgenfoto en onmogelijk om in eerste instantie met een vijl # 10 te penetreren. Per kanaal.  

E56* Voortgezette behandeling met iatrogene schade

Code Omschrijving
Tarief
E56* Voortgezette behandeling met iatrogene schade
€ 43,21

Behandeling afgebroken door vorige of verwijzende zorgaanbieder in verband met gecalcificeerde kanalen, ledges, afgebroken instrumenten, apicale transportatie, perforatie, etc. Per kanaal in rekening te brengen. 

E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

Code Omschrijving
Tarief
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 30,86

Per element. Van toepassing bij:
- C- of S- vorm
- Dens in dente
- Dilaceratie
- Interne resorptie met perforatie
- Taurodontie

E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

Code Omschrijving
Tarief
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
€ 86,41

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren en het aanbrengen van calciumhydroxide.  

E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

Code Omschrijving
Tarief
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
€ 55,55

Het opnieuw openen van de tandholte (pulpakamer), controleren van een apicale barrière, irrigeren en het verversen van calciumhydroxide.  

E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MT*A) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

Code Omschrijving
Tarief
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
€ 46,29

Per element. Het aanbrengen van een apicale barrière met behulp van MTA of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal, inclusief extraradiculaire matrijs van bijv. calciumsulfaat. E63 kan als toeslag gedeclareerd worden bij prestatie E13 t/m E17.

E64Afsluiting van open wortelpunt

Code Omschrijving
Tarief
E64 Afsluiting van open wortelpunt
€ 49,38

Obturatie van element met apexficatie: door het vullen met gutta-percha en cement.  

E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

Code Omschrijving
Tarief
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€ 61,72

Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).  

E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

Code Omschrijving
Tarief
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 30,86

Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).  

E90 Inwendig bleken, eerste zitting

Code Omschrijving
Tarief
E90 Inwendig bleken, eerste zitting
€ 49,38

Het verwijderen van vulmateriaal uit de tandholte (pulpakamer) en het coronale deel van het wortelkanaal, het aanbrengen een lekvrije onderlaag en het insluiten van bleekmateriaal. Per element in rekening te brengen.  

E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting

Code Omschrijving
Tarief
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 18,52

E97* Uitwendig bleken per kaak

Code Omschrijving
Tarief
E97* Uitwendig bleken per kaak
€ 77,15

Afdrukken, plaatsen bleekhoes en gebruiksinstructie. Ongeacht het aantal elementen per kaak. De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

E40 Directe pulpa-overkapping

Code Omschrijving
Tarief
E40 Directe pulpa-overkapping
€ 30,86

Alleen geïndiceerd bij trauma-elementen met een pulpa-expositie in niet-geïnfecteerd dentine waarbij op de dag van het trauma een hermetisch afsluitende restauratie kan worden aangebracht.  

E42 Terugzetten verplaatst element door tandheelkundig ongeval

Code Omschrijving
Tarief
E42 Terugzetten verplaatst element door tandheelkundig ongeval
€ 12,34

Repositie geluxeerd element: het manueel of met behulp van extractietang reponeren van een geluxeerd element.  

E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ong*eval

Code Omschrijving
Tarief
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 24,69

Het aanbrengen van een fixatiespalk van draad en/of composiet (inclusief etsen), per element. De materiaal- en/ of techniekkosten van de (draad)spalk dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het herstel en plaatsen van orthodontische retentieapparatuur, hierover zijn de F-codes uit de prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen.

E44 Verwijderen spalk, per element

Code Omschrijving
Tarief
E44 Verwijderen spalk, per element
€ 6,17

Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen composiet en het polijsten van de elementen.  Per element waaraan de spalk is bevestigd in rekening te brengen. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het herstel en plaatsen van orthodontische retentieapparatuur, hierover zijn de F-codes uit de prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen.

E45 Aanbrengen rubberdam

Code Omschrijving
Tarief
E45 Aanbrengen rubberdam
€ 12,34

Inclusief het aanbrengen van een extra barrière in het geval dat er onvoldoende isolatie verkregen kan worden met rubberdam alleen. Ongeacht het aantal element per aangebrachte cofferdam (lapje).  

E31 Snij-/hoektand

Code Omschrijving
Tarief
E31 Snij-/hoektand
€ 123,45

Het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).  

E32 Premolaar

Code Omschrijving
Tarief
E32 Premolaar
€ 172,83

Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).  

E33 Molaar

Code Omschrijving
Tarief
E33 Molaar
€ 222,20

Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).  

E34* Aanbrengen retrograde vulling

Code Omschrijving
Tarief
E34* Aanbrengen retrograde vulling
€ 24,69

Het aanbrengen van een retrograde restauratie van een lekvrij materiaal, per kanaal.
De materiaal- en/ of techniekkosten (specifiek materiaal zoals MTA) dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

E36* Het trekken van een element met re-implantatie

Code Omschrijving
Tarief
E36* Het trekken van een element met re-implantatie
€ 86,41

Exclusief het eventueel sluiten van de perforatie of het aanbrengen van een retrograde afsluiting en exclusief het aanbrengen van een spalk. 

E37 Kijkoperatie

Code Omschrijving
Tarief
E37 Kijkoperatie
€ 74,07

Diagnostische flap: kijkoperatie ter inspectie van wortelfracturen, perforaties etc.  

E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

Code Omschrijving
Tarief
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
€ 61,72

Het aanbrengen van een diepe vulling, al dan niet in combinatie met een wortelstift, om de kanaalingangen af te sluiten en de pulpakamer op te vullen. Hiermee wordt voldoende houvast gecreëerd voor de hierop aan te brengen vulling en wordt de tand of kies versterkt.

E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 83,33

Éénmaal per wortelkanaalbehandeling in rekening te brengen.

E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 61,72

Het voor chirurgische behandeling van het wortelkanaal gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere en specifieke maatregelen worden toegepast zoals het geheel afdekken van de patiënt of speciale kleding voor de operateur en assistente.  

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.