Code H: Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

H11 Trekken tand of kies

Code Omschrijving
Tarief
H11 Trekken tand of kies
€ 46,29
 

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.  
H11 kan niet in rekening worden gebracht voor extracties in het kader van orthodontie. Hiervoor gelden afwijkende prestaties, zie tarieven Orthodontie.

H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Code Omschrijving
Tarief
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
€ 34,57
 

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.  

H21 Kosten hechtmateriaal

Code Omschrijving
Tarief
H21 Kosten hechtmateriaal
€ 6,29
 

Extra in rekening te brengen bij verrichtingen uit hoofdstuk H, met uitzondering van de codes H11 en H16, en bij codes U25 en U35. Per H-code verrichting eenmaal te berekenen.  

H26 Hechten weke delen

Code Omschrijving
Tarief
H26 Hechten weke delen
€ 67,90
 

Bijvoorbeeld liphechtingen inclusief wondtoilet.  

H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 61,72
 

Inclusief tijdelijke fixatie ongeacht de methodiek; inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

Code Omschrijving
Tarief
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 18,52
 

Terugzetten/ terugplaatsen element exclusief pulpabehandeling, eerste element.  

H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

Code Omschrijving
Tarief
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
€ 61,72
 

Het voor chirurgie gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere maatregelen worden toegepast, vergelijkbaar met inrichting operatiekamer.  

H33 Hemisectie van een molaar

Code Omschrijving
Tarief
H33 Hemisectie van een molaar
€ 74,07
 

Inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Code Omschrijving
Tarief
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
€ 74,07
 

Inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€ 55,55
 

Correctie processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting, inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje

Code Omschrijving
Tarief
H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje
€ 37,03
 

Frenulum extirpatie. Inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

Code Omschrijving
Tarief
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
€ 74,07
 

Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal twee apices per element in rekening te brengen; inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

Code Omschrijving
Tarief
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
€ 98,76
 

Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal 2 apices per element in rekening te brengen; inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H44 Primaire antrumsluiting

Code Omschrijving
Tarief
H44 Primaire antrumsluiting
€ 67,90
 

Het zodanig hechten dat de randen van het slijmvlies zonder spanning aansluiten; inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 86,41

Fractuur van processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting; inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H60 Marsupialisatie

Code Omschrijving
Tarief
H60 Marsupialisatie
€ 86,41

Inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H65 Primaire sluiting

Code Omschrijving
Tarief
H65 Primaire sluiting
€ 166,65
 

Inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

Code Omschrijving
Tarief
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
€ 86,41

Inclusief hechtingen en wondtoilet.  

H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

Code Omschrijving
Tarief
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
€ 166,65
 

Inclusief hechtingen en wondtoilet. 

H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

Code Omschrijving
Tarief
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€ 117,27
 

Inclusief hechtingen en wondtoilet. 

H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Code Omschrijving
Tarief
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 197,51
 

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.