Code P: Kunstgebitten

P001* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

Code Omschrijving
Tarief
P001* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
€ 92,59
 

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 4 maanden na plaatsing.

P002* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

Code Omschrijving
Tarief
P002* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
€ 185,17
 

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 4 maanden na plaatsing.

P003* Frame kunstgebit, 1-4 elementen

Code Omschrijving
Tarief
P003* Frame kunstgebit, 1-4 elementen 
€ 253,07
 

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 4 maanden na plaatsing. Inclusief ontwerp en steunen inslijpen voorafgaand aan de vervaardiging van het frame kunstgebit. 

P004* Frame kunstgebit, 5-13 elementen

Code Omschrijving
Tarief
P004* Frame kunstgebit, 5-13 elementen 
€ 345,65
 

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 4 maanden na plaatsing. Inclusief ontwerp en steunen inslijpen voorafgaand aan de vervardiging van het frame kunstgebit. 

P020* Volledig kunstgebit bovenkaak

Code Omschrijving
Tarief
P20* Volledig kunstgebit bovenkaak
€ 185,17
 

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 4 maanden na plaatsing.

P021* Volledig kunstgebit onderkaak

Code Omschrijving
Tarief
P021* Volledig kunstgebit onderkaak
€ 246,89
 

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 4 maanden na plaatsing. 

P022* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

Code Omschrijving
Tarief
P022* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 401,20
 

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 4 maanden na plaatsing.

P023* Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak 

Code Omschrijving
Tarief
P023* Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
€ 123,45
 

Tijdelijke volledig kunstgebit in boven of onderkaak ter overbrugging van de periode tot het plaatsen van een niet tijdelijke prothetische voorziening. Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 4 maanden na plaatsing. per kaak in rekening te brengen. 

P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit

Code Omschrijving
Tarief
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
€ 66,66
 

Per kaak in rekening te brengen. Toeslag bij P020, P021. P022 en P023.

P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Code Omschrijving
Tarief
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 30,86
 

Per kaak in rekening te brengen. Toeslag bij P001 en P002.

P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

Code Omschrijving
Tarief
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€ 61,72
 

Toeslag om met specieke apparatuur te bepalen hoe de kaken ten opzichte van elkaar staan. Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie. Teoslag bij P020 en P022.

P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting

Code Omschrijving
Tarief
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting
€ 37,03
 

Toeslag voor het in een aparte zitting opstellen van de voortanden van een kunstgebit of voor het passen van front en opnieuw beetbepalen en aanpasen lip- en wangvulling. Toelsag bij P002, P004, P020 en P022.

P044 Toeslag voor zeer ernstig geslonken kaak, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P044 Toeslag voor zeer ernstig geslonken kaak, per kaak
€ 83,33
 

Toeslag indien bij de patiënt een klikgebit is geïndiceerd, maar een volledig kunstgebit wordt geplaatst. Per kaak in rekening te brengen. Toeslag bij P020, P021 en P02.

P045 Toeslag voor immediaat kunstgebit 

Code Omschrijving
Tarief
P045 Toeslag voor immediaat kunstgebit
€ 15,43
 

Per immediaat te vervangen element in rekening te brengen met een maximum van 8 elementen per kaak. Exclsuief extracties en opvullen. Toeslag bij P001, P002, P003, P004, P020, P021, P022, P023, P071 en P072.

P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit  

Code Omschrijving
Tarief
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit
€ 49,38
 

Een toeslag voor elke (natuurlijke) wortel waar een kunstgebit over heen wordt geplaatst. Inclusief(zo nodig) afprepareren, vullen en polijsten. Toeslag bij P001, P002, P003, P004, P020, P021, P022, P023, P071 en P072.

P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  

Code Omschrijving
Tarief
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 18,52
 

Toeslag voor het extra bevestigen van een gedeeltelijk kunstgbeit rondom tanden en kiezen met behulp van een gegoten anker. Inclusief eventueel inslijpen steun. Toeslag bij P001 en P002.

P048 Toeslag voor maken van precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls 

Code Omschrijving
Tarief
P048 Toeslag voor maken van precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls
€ 92,59
 

Toeslag voor het maken van een precisiekoppeling om het kunstgebit te laten steunen op de resterende tanden en kiezen. Matrix en patrix worden als 1 deel berekend. Per koppeling of staafhuis (steg) in rekening te brengen. Toeslag bij P003, P004, P020, P021 en P022.

P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 

Code Omschrijving
Tarief
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
€ 61,72
 

Toeslag voor het aanbrengen van een kapkroon in frame- of overkappingskunstgebit voor bevestiging op een kroon voor extra steun en houvast. Toeslag bij P003, P004, P020 en P022.

P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
€ 43,21
 

Het aanbrengen van tijdelijke weekblijvende laag aan de binnenzijde van een bestaand volledig kunstgebit. Per kaak in rekening te brengen.

P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak
€ 43,21
 

Het aanbrengen van tijdelijke weekblijvende laag aan de binnenzijde van een bestaand gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of een framekunstgebit. Per kaak in rekening te brengen.

P062* Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P062* Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak
€ 87,03
 

Het door middel van een afdruk opvullen van een volledig kunstgebit met nieuwe kunsthars, zodat het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen.

P063* Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P063* Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak
€ 87,65
 

Opvullen van een volledig kunstgebit direct met kunsthars in de mond, zodat het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen.

P064* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P064* Opvullen gedeeltelijkk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak
€ 75,92
 

Het door middel van een afdruk opvullen van een gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of een framekunstgebit met nieuwe kunsthars, zodat het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen.

P065* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P065* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak
€ 79,01
 

Opvullen van een gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of een framekunstgebit direct met kunsthars in de mond, zodat  het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen.

P066* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P066* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
€ 172,83
 

Het opvullen van een overkappingskunstgebit op een staafhuis (steg) op natuurlijke wortels met nieuwe kunsthars, zodat het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen, ongeacht het aantal pijlers.

P067* Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit

Code Omschrijving
Tarief
P067* Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit
€  30,86
 

Het inslijpen van tanden en kiezen van een bestaand kunstgebit ten behoeve van bilateraal gebalanceerde (stabiliteit van het kunstgebit in alle richtingen) occlusie (beter dichtbijten) en articulatie (over elkaar heen schuinven). Niet in rekening te brengen binnen 4 maanden na plaatsing van het kunstbit.

P068* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P068* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€  18,52
 

Per kaak in rekening te brengen.

P069* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P069* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
€  49,38
 

Per kaak in rekening te brengen.

P070* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P070* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€  18,52
 

Per kaak in rekening te brengen.

P071* Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P071* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€  49,38
 

Per kaak in rekening te brengen. Wanneer er sprake is van een uitbreiding dan geldt deze prestatie vanaf de eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 4 maanden na plaatsing.

P072* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
P072* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
€  49,38
 

Per kaak in rekening te brengen. Deze prestatie geldt vanaf de eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 4 maanden na plaatsing.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.