Code X: Maken en/of beoordelen foto's

X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

Code Omschrijving
Tarief
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
€ 17,28

Per opname. 

X11 Beoordelen kleine röntgenfoto

Code Omschrijving
Tarief
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto
€ 12,96

Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X10 in rekening worden gebracht.

X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

Code Omschrijving
Tarief
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
€ 74,07

Niet voor implantologie in de edentate kaak (zie hiervoor X22).  

X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

Code Omschrijving
Tarief
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
€ 74,07

X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto

Code Omschrijving
Tarief
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto
€ 27,16

Beoordelen kaakoverzichtsfoto gemaakt middels X21 en X22. Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X21 en X22 in rekening worden gebracht.

X24 Maken en beoordelen schedelfoto

Code Omschrijving
Tarief
X24 Maken en beoordelen schedelfoto
€ 33,33

X34 Beoordelen schedelfoto

Code Omschrijving
Tarief
X34 Beoordelen schedelfoto
€ 24,69

Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X24 in rekening worden gebracht.

X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Code Omschrijving
Tarief
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 209,86

Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.

X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Code Omschrijving
Tarief
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 61,72

Het beoordelen van de meerdimensionale kaakfoto en het bespreken met de patiënt. Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X25 in rekening worden gebracht.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.