Code J: Implantaten

J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie 

Code Omschrijving
Tarief
J001 Overheadkosten implantaten, en peri-implantitis chirurgie
€ 199,68
 

Eenmalig per implantaat of peri-implantitis behandeling per kaak in rekening te brengen bij J040, J046, J048, U05, U25 en U35.

J002 Overheadkosten pre-implantologische

Code Omschrijving
Tarief
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
€ 113,01
 

Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak in rekening te brengen bij J020, J022, U05, U25 en U35.

J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling

Code Omschrijving
Tarief
J010 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
€ 73,71
 

Ongeachte het aantal zittingen. Onderzoek, voorlichting en globale beoordeling of implantologie is geïndiceerd. Onder onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling wordt verstaan: het in kaart brengen van de klacht(en), het afnemen van een tandheelkundige, prothetische en psychosociale anamnese, het onderzoeken van het functioneren van een bestaande prothetische voorziening en het schriftelijk vastleggen van de bevindingen. De prestatie is inclusief het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt, het bespreken van de bevindingen en het zo nodig verwijzen naar een andere zorgaanbieder.

Deze prestatie kan niet gedeclareerd worden ten behoeve van het vervangen van een implantaat (J046 of J047) door dezelfde zorgaanbieder die ook het te vervangen implantaat heeft geplaatst.

J011* Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling

Code Omschrijving
Tarief
J011* Onderzoek ten behoeve de uitvoering van de implantologische behandeling 
€ 113,40
 

Ongeacht het aantal zittingen. Eenmaal per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Onder onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling wordt verstaan: het afnemen van een uitgebreide medische anamnese, het bepalen van de mogelijke indicatie voor een proefopstelling en boorsjabloon, bothoogte- en botdiktemetingen, implantaatdiagnostiek, het zo nodig nemen van afdrukken ten behoeve van studiemodellen, het zo nodig nemen van afdrukken ten behoeve van de vervaardiging van een röntgendiagnose-kunstharsplaat, het laten maken van een boormal, tenzij er een proefopstelling noodzakelijk is (J012 of J013) en het opstellen en bespreken van een behandelplan. 

De prestatie is inclusief het bespreken van de bevindingen met en verstrekken van uitgebreide informatie aan de patiënt en het zo nodig voeren van overleg met de verwijzende zorgaanbieder.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien voor de implantologische chirurgie wordt verwezen naar een andere zorgaanbieder. J011 kan niet gedeclareerd worden ten behoeve van het vervangen van een implantaat (J046 of J047) door dezelfde zorgaanbieder die ook het te vervangen implantaat heeft geplaatst. Kan niet gedeclareerd worden in combinatie met J049.

J012* Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen 

Code Omschrijving
Tarief
J012* Proefopstelling implantologie , 1-4 elementen
€ 85,05
 

Per kaak in rekening te brengen. Proefopstelling van 1 – 4 elementen ter indicatie voor het onderzoek of vaste prothetiek mogelijk is. Inclusief het maken van één of meerdere (digitale) afdrukken voor de proefopstelling, het zo nodig vastleggen van de beetrelatie voor de proefopstelling, het zo nodig passen van de proefopstelling en het zo nodig laten maken van een boormal of dynamische navigatie.

J013* Proefsopstelling implantologie 5 of meer elementen 

Code Omschrijving
Tarief
J013* Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen
€ 170,09
 

Per kaak in rekening te brengen. Proefopstelling van 5 of meer elementen ter indicatie voor het onderzoek of vaste prothetiek mogelijk is. Inclusief het maken van (digitale) afdrukken voor de proefopstelling, het vastleggen van de beetrelatie voor de proefopstelling, het zo nodig passen van de proefopstelling en het zo nodig laten maken van een boormal of dynamische navigatie.

J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan

Code Omschrijving
Tarief
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 
€ 51,03
 

Eenmaal per implantaatbehandeling in rekening te brengen. De prestatie geldt voor het vastleggen van type implantaat en tevens lengte, doorsnede, richting en diepte daarvan. Inclusief bespreking met de patiënt.  

J020* Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft

Code Omschrijving
Tarief
J020* Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft
€ 272,15
 

Eénmaal per kaak en per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak) kan worden uitgevoerd.

Indien binnen een termijn van drie maanden een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft wordt uitgevoerd, is J021 van toepassing.

J021* Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden 

Code Omschrijving
Tarief
J021* Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden
€ 170,09
 

Eénmaal per kaak en per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J020.

In rekening te brengen indien sprake is van een ophoging van de bodem bijholte die wordt uitgevoerd binnen een termijn van drie maanden na J020.

J022* Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
J022* Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak
€ 164,42
 

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie. Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049) in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze prestatie mogen ook de andere codes uit onderdelen c en d van het J-hoofdstuk niet gedeclareerd worden.

J030* Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren

Code Omschrijving
Tarief
J030* Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren
€  96,39
 

Per sextant in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak in dezelfde zitting als het plaatsen van het implantaat. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J040, J041, J046, J047 of J049.

J031* Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren

Code Omschrijving
Tarief
J031* Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren
€ 147,42
 

Per kaakhelft in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte in dezelfde zitting als het plaatsen van het implantaat. Uitsluitend in combinatie met J040, J041, J046 of J047 in rekening te brengen.

J032* Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren

Code Omschrijving
Tarief
J032*  Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren  
€ 68,04
 

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal door het implantatie-boorgat, in dezelfde zitting als het plaatsen van het implantaat. Alleen in combinatie met J040, J041, J046 of J047 in rekening te brengen. De prestatie is exclusief de kosten van (niet autoloog) implantatiemateriaal.

J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak 
€ 259,68
 

Het plaatsen van het eerste implantaat in de onder- of bovenkaak. Indien van toepassing inclusief het vrijleggen van de foramen mentale. Voor implantaten in de onderkaak ten behoeve van een kunstgebit op implantaten is prestatie J049 aangewezen. De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak
€ 107,16
 

Het plaatsen van het tweede of volgende implantaat in de onder- of bovenkaak. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J040 of J046; J049 indien het gaat om het derde of vierde implantaat van de behandeling. De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057. 

J042* Plaatsen eerste tandvleesvormer

Code Omschrijving
Tarief
J042* Plaatsen eerste tandvleesvormer
€ 85,05
 

Het plaatsen van een eerste tandvleesvormer zoals een healing abutment of een multi-unit abutment. Kan alleen in rekening gebracht worden bij twee fase techniek (fase 1: plaatsen implantaat onder het tandvlees en afdekken; fase 2: plaatsen tandvleesvormer en kroon).

J043* Plaatsen volgende tandvleesvormer

Code Omschrijving
Tarief
J043* Plaatsen volgende tandvleesvormer
€ 40,26
 

Het plaatsen van een volgende tandvleesvormer zoals een healing abutment of een multi-unit abutment. Uitsluitend in combinatie met J041 of J042 in rekening te brengen. Kan alleen in rekening gebracht worden bij een twee fase techniek (fase 1: plaatsen implantaat onder het tandvlees en afdekken; fase 2: plaatsen tandvleesvormer en kroon).

J044 Verwijderen implantaat

Code Omschrijving
Tarief
J044  Verwijderen implantaat
 37,42
 

Inclusief hechten en wondtoilet. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van een implantaat op dezelfde locatie.  

J045 Moeizaam verwijderen implantaat

Code Omschrijving
Tarief
J045 Moeizaam verwijderen implantaat
€ 187,10
 

Het opklappen van het tandvlees (mucoperiostale opklap) en zo nodig verwijderen van bot inclusief hechten en wondtoilet. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van een implantaat op dezelfde locatie. Voor het eenvoudig verwijderen van een implantaat kan prestatie J044 in rekening worden gebracht.

J046 Vervangen eerste implantaat

Code Omschrijving
Tarief
J046 Vervangen eerste implantaat
€ 259,11
 

Vervanging van een eerder verloren gegaan implantaat. Inclusief operatie, nazorg en indien van toepassing het vrijleggen van de foramen mentale. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van een implantaat (J040, J041, J046, J047 of J049). Deze prestatie is inclusief onderzoek en planning als er sprake is van het vervangen van een implantaat door dezelfde zorgaanbieder die het oorspronkelijke implantaat heeft geplaatst. Voor het vervangen van het volgende implantaat in dezelfde zitting geldt prestatie J047. De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

J047 Vervangen volgend implantaat

Code Omschrijving
Tarief
J047 Vervangen volgend implantaat
€ 107,16
 

Vervanging van een eerder verloren gegaan implantaat. Uitsluitend in combinatie met J046 in rekening te brengen. Inclusief operatie en nazorg. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing implantaat (J040, J041, J046, J047 of J049). Deze prestatie is inclusief onderzoek en planning als er sprake is van het vervangen van een implantaat door dezelfde zorgaanbieder die het oorspronkelijke implantaat heeft geplaatst. De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant 

Code Omschrijving
Tarief
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant 
€ 197,88
 

Chirurgische behandeling van peri-implantitis. Inclusief instructie en/of voorlichting mondhygiëne. 

J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit 

Code Omschrijving
Tarief
J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit 
 577,75
 

Deze prestatie betreft het gehele behandeltraject opgebouwd uit diagnostiek, indicatiestelling, het plaatsen van twee implantaten in de onderkaak en de nazorg gedurende zes maanden. Dit behandeltraject is inclusief onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling (J011), overheadkosten implantaten (J001) en implantologische chirurgie (J040, J041). Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht in combinatie met andere consultatie-prestaties en/of chirurgische prestaties gedurende het behandeltraject. Hieruit volgt onder andere dat in het geval van een tweefasen behandeling voor de tweede fase geen extra verrichtingen kunnen worden gedeclareerd.

Op bovenstaande gelden drie uitzonderingen:

• voor het onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling kan J010 in rekening worden gebracht;

• voor een kaakverbreding of verhoging kan J030 in rekening worden gebracht.

• indien sprake is van een behandeling waarbij drie of vier implantaten geplaatst worden, kan J041 in rekening gebracht worden.

De kosten van de implantaten inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

J050  Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

Code Omschrijving
Tarief
J050  Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik Kostprijs  

Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het lotnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H38, U05, U25 en U35 in rekening te brengen. De inzetstukken van een Implant Removal Set mogen alleen in rekening worden gebracht indien ze eenmalig gebruikt kunnen worden. Alleen in combinatie met de codes J044, J045, U25 en U35 in rekening te brengen.

J051* Aanbrengen botvervangers in extractiewond

Code Omschrijving
Tarief
J051* Aanbrengen botvervangers in extractiewond 
€ 22,68
 

Granulaat of ander niet-lichaamseigen (allogeen) materiaal, te plaatsen in de holte die ontstaat na het trekken (extractie-alveole) om slinken van de kaakwal (resorptie) tegen te gaan. Deze prestatie mag niet in combinatie met J022 en J030 in rekening worden gebracht.

J052 Prepareren donorplaats 

Code Omschrijving
Tarief
J052  Prepareren donorplaats   153,08  

Vrijleggen van het bot op de donorplaats voor het verkrijgen van autoloog (lichaamseigen) bottransplantaat. Deze prestatie kan uitsluitend in combinatie met J020, J021 en/of J022, J030, J031 of J032 in rekening worden gebracht.

J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft 

Code Omschrijving
Tarief
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft 
€ 76,54
 

Per kaakhelft in rekening te brengen. Toeslag voor extra chirurgische handelingen noodzakelijk in de esthetische zone, zoals het gebruik van specifiek hechtmateriaal, hechten en/of reconstructie van tandvleespapillen, tunneltechnieken en het verleggen van de incisies buiten de esthetische zone. Uitsluitend in rekening te brengen bij implantatie in het gebied van element 14 tot en met 24 ten behoeve van kroon- en brugwerk.

J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats

Code Omschrijving
Tarief
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats
€ 119,07
 

Het transplanteren van bindweefsel uit een andere (donor)plaats in de mond naar een plek waar een implantaat zit om het tandvlees dikker en steviger te maken.  

J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels venapunctie

Code Omschrijving
Tarief
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels venapunctie 
€ 127,57
 

Per zitting. Het verkrijgen van Platelet Rich Fibrin (PRF) middels een (onder verantwoordelijkheid van een arts uitgevoerde) venapunctie, centrifugeren en verder verwerken van het bloedconcentraat ten behoeve van weefselregeneratie.

J056* Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

Code Omschrijving
Tarief
J056* Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef
€ 130,41
 

Verwijderen en vervanging van een gebroken abutment of schroef. Deze prestatie is inclusief de handelingen voor het vervangen van het kapotte abutment (R67, J109) en/of schroef en geldt per implantaat. Inclusief (zo nodig) aanpassingen aan het implantaat. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van het abutment.

J057 Kosten implantaat

Code Omschrijving
Tarief
J057 Kosten implantaat
€ 366,12
 

Kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer. Uitsluitend in rekening te brengen bij de prestaties J040, J041, J046, J047, J049, U05, U25 en U35.

J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

Code Omschrijving
Tarief
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
€ 11,34
 

Eenmaal per implantaat per implantaatbehandeling in rekening te brengen.

J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat

Code Omschrijving
Tarief
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat
€ 26,65
 

Per implantaat. Het grondig reinigen van het implantaat onder het tandvlees (submucosaal). Van toepassing voor behandeling van peri-implantitis. Voor de behandeling van peri-implantaire mucositis blijft M03 de aangewezen prestatie. Voor de chirurgische behandeling van peri-implantitis is prestatie J048 aangewezen.

J060* Tijdelijke kroon op in dezelfde setting op immediaat geplaatst implantaat

Code Omschrijving
Tarief
J060* Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat
€ 294,83
 

Alleen van toepassing in de esthetische zone (element 14 tot en met 24). Het vervaardigen en plaatsen van een tijdelijke restauratie gedragen door een immediaat geplaatst implantaat in dezelfde zitting volgens IIPP (immediate implant placement procedure). Deze prestatie omvat het afdrukken (afdruk en tegenafdruk) en het maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van de tijdelijke kroon, bijbehorende nazorg en de eventueel benodigde tandvleescorrecties. Onder deze nazorg wordt verstaan het controleren van occlusie en articulatie, het begeleiden van de ingroei van de zachte weefsels en het optimaliseren van het (emergence) profiel. Hiervoor wordt de tijdelijke voorziening verwijderd, aangepast en teruggeplaatst. 

J070* Plaatsen eerste drukknop

Code Omschrijving
Tarief
J070* Plaatsen eerste drukknop
€ 136,08
 

Inclusief het aanbrengen van abutments.

J071* Plaatsen elke volgende drukknop

Code Omschrijving
Tarief
J071* Plaatsen elke volgende drukknop
€ 39,69
 

In rekening te brengen voor elke volgende drukknop in dezelfde kaak in dezelfde constructie. Uitsluitend in combinatie met J070 in rekening te brengen. 

J072* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

Code Omschrijving
Tarief
J072* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
€ 232,46
 

Per kaak. Tarief voor de gehele constructie, inclusief het aanbrengen van abutments.

J073* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

Code Omschrijving
Tarief
J073* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
€ 73,71
 

Per kaak. In dezelfde kaak, volgend op J072.

J080* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

Code Omschrijving
Tarief
J080* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
€ 583,99
 

Vervaardiging van een klikgebit met gelijktijdige vervaardiging van een kunstgebit op de andere kaak. Deze prestatie kan ook worden gedeclareerd in het geval van een vervangingsprothese.

J081* Klikgebit in de onderkaak 

Code Omschrijving
Tarief
J081* Klikgebit in de onderkaak 
€ 379,88
 

Vervaardiging van uitsluitend een klikgebit in de onderkaak op een mesostructuur. Deze prestatie kan ook worden gedeclareerd in het geval van een vervangingsprothese.  

J082* Klikgebit in de bovenkaak 

Code Omschrijving
Tarief
J082* Klikgebit in de bovenkaak
€ 379,88
 

Vervaardiging van uitsluitend een klikgebit in de bovenkaak op een mesostructuur. Deze prestatie kan ook worden gedeclareerd in het geval van een vervangingsprothese. 

J083* Omvorming tot klikgebit

Code Omschrijving
Tarief
J083* Omvorming tot klikgebit
€ 113,40
 

Per kaak. Omvorming van een bestaande prothetische voorziening tot prothetische voorziening op drukknoppen. Bedoeld als definitieve prothetische voorziening. Exclusief mesostructuur. 

J084* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J084* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
€ 147,42
 

Per kaak. Omvorming van een bestaande prothetische voorziening tot prothetische voorziening op staven. Bedoeld als definitieve prothetische voorziening. Exclusief mesostructuur.

J085* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J085* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
€ 170,09
 

Per kaak. Omvorming van een bestaande prothetische voorziening tot prothetische voorziening op staven. Bedoeld als definitieve prothetische voorziening. Exclusief mesostructuur.

J086* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J086* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
€ 198,44
 

Per kaak. Omvorming van bestaande prothetische voorziening tot prothetische voorziening op staven. Bedoeld als definitieve prothetische voorziening. Exclusief mesostructuur.

J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
€ 96,39
 

Per kaak. Vervaardiging klikgebit op bestaande staven. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
€ 124,74
 

Per kaak. Vervaardiging klikgebit op bestaande staven. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
€ 153,08
 

Per kaak. Vervaardiging klikgebit op bestaande staven. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

J090 Specifiek consult nazorg implantologie

Code Omschrijving
Tarief
J090 Specifiek consult nazorg implantologie
€ 62,37
 

Periodieke controle met specifieke implantaatgebonden verrichtingen. Onder specifiek consult nazorg na implantologie wordt verstaan het periodiek preventief onderzoek als bedoeld onder C002 aangevuld met extra specifieke handelingen met betrekking tot de implantaten en/of de mesostructuur, niet zijnde reinigingsverrichtingen (M03 en/of J059). Alleen te berekenen bij specifieke verdenking op pathologie. Niet te declareren binnen zes maanden na plaatsing van mesostructuur. De prestatie kan niet gedeclareerd worden in combinatie met C002, C003 of J091.

J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie

Code Omschrijving
Tarief
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie
€ 102,06
 

Periodieke controle met demontage van de mesostructuur. Onder uitgebreid consult nazorg na implantologie wordt verstaan het periodiek preventief onderzoek als bedoeld onder C002 aangevuld met het demonteren van de staaf en zo nodig de abutments, het (ultrasoon) reinigen van de afgenomen delen en het opnieuw remonteren. Alleen te berekenen bij specifieke verdenking op pathologie.

Niet te declareren binnen zes maanden na plaatsing van mesostructuur. De prestatie kan niet gedeclareerd worden in combinatie met C002, C003 of J090.

  J70* Opvullen zonder staafdemontage

J100* Opvullen zonder staafdemontage

Code Omschrijving
Tarief
J100* Opvullen zonder staafdemontage
€ 158,75
 

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips of matrices van drukknoppen. Ongeacht het aantal implantaten per kaak. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. 

J101* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J101* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
€ 198,54
 

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109.

J102* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J102* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 226,79
 

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109.

J103* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J103* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 255,14
 

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109.

J104* Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk 

Code Omschrijving
Tarief
J104* Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk 
€ 19,95
 

Per kaak. Reparatie van het klikgebit zonder afdruk, bedoeld voor eenvoudige reparaties aan het klikgebit zelf, zoals bijvoorbeeld het vernieuwen of vastzetten van elementen of het repareren van een breuk of scheur of het vervangen van een retentie-insert. Ongeacht het aantal implantaten per kaak. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

J105* Reparatie zonder staafdemontage

Code Omschrijving
Tarief
J105* Reparatie zonder staafdemontage 
€  62,37
 

Per kaak. Reparatie waarvoor tenminste één van de onderstaande handelingen nodig is:

- een afdruk;

- het vervangen of repareren van clips;

- het vervangen of repareren van de volledige matrices van drukknoppen.

Ongeacht het aantal implantaten per kaak. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

 

J106* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J106* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
€ 119,07
 

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

J107* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J107* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 147,42
 

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

J108* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Code Omschrijving
Tarief
J108* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 175,76
 

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

J109* Verwijderen en vervangen drukknop

Code Omschrijving
Tarief
J109* Verwijderen en vervangen drukknop
€  28,35
 

Per drukknop in rekening te brengen. Het verwijderen en vervangen van een drukknop (abutment).

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.