Code K: Cosmetische behandeling facings en bleken (vrije tarieven)

Experiment Vrije tarieven voor facings en bleken

Sommige tandartsen doen mee met het experiment Vrije tarieven voor facings en bleken. Dat betekent dat zij zelf het tarief voor de behandeling mogen bepalen. Zij gebruiken voor cosmetische behandelingen de speciale K-codes. Als jouw tandarts meedoet, dan word je hierover geïnformeerd.

Tandartsen die niet mee doen met het experiment gebruiken de maximumtarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

K001 Cosmetisch zorgtraject directe facing (in de mond gemaakt)

Code Omschrijving
Tarief
K001 Cosmetisch zorgtraject directe facing (in de mond gemaakt) vrij

Het plaatsen van een directe facing. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met plaatsing van een directe facing, inclusief cosmetische nazorg gedurende zes maanden na plaatsing.

Een directe facing is een schildje van vulmateriaal dat direct in de mond gemaakt wordt. Het gaat om een schildje dat het vlak van de lip/wangzijde (buccale vlak) bedekt en zo nodig ten dele de naastliggende vlakken.

Inclusief:

 • bespreken van het behandelplan;
 • bespreken van de begroting;
 • bespreken van de behandelopties;
 • zo nodig visualisatie;
 • zo nodig proefopbouw;
 • zo nodig het nemen van een (digitale) afdruk;
 • zo nodig beetregistratie;
 • kleurbepaling;
 • het maken van de facing in de mond;
 • benodigde consulten.

Nazorg

Onder cosmetische nazorg wordt verstaan:

 • het controleren van de facings;
 • het verhelpen van problemen bij het dichtbijten (occlusie) en over elkaar heen schuiven (articulatie) van de tanden;
 • het zo nodig aanvullend polijsten.

K002 Cosmetisch zorgtraject indirecte facing (buiten de mond gemaakt)

Code Omschrijving
Tarief
K002 Cosmetisch zorgtraject indirecte facing (buiten de mond gemaakt)  vrij

Het plaatsen van een indirecte facing. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met plaatsing van een indirecte facing, inclusief cosmetische nazorg gedurende zes maanden na plaatsing.

Een indirecte facing is een schildje dat buiten de mond gemaakt wordt. Het gaat om een schildje dat het vlak van de lip/wangzijde (buccale vlak) bedekt.

Inclusief:

 • bespreken van het behandelplan;
 • bespreken van de begroting;
 • bespreken van de behandelopties;
 • zo nodig visualisatie;
 • zo nodig proefopbouw;
 • het nemen van een (digitale) afdruk;
 • beetregistratie;
 • kleurbepaling;
 • het plaatsen van de (tijdelijke) facing;
 • benodigde consulten.

Nazorg

Onder cosmetische nazorg wordt verstaan:

 • het controleren van de facings;
 • het verhelpen van problemen bij het dichtbijten (occlusie) en over elkaar heen schuiven (articulatie) van de tanden;
 • het zo nodig aanvullend polijsten.

K003 Uitwendig bleken per kaak

Code Omschrijving
Tarief
K003 Uitwendig bleken per kaak vrij

Het uitwendig bleken van de tanden en kiezen. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met het van buitenaf bleken van de tanden en kiezen en het indien nodig beantwoorden van vragen gedurende de behandeling. Ongeacht het aantal elementen per kaak. Dit bleken kan bij de tandarts in de stoel worden gedaan of thuis door de patiënt zelf.

Inclusief:

 • voorlichting;
 • het zo nodig nemen van een (digitale) afdruk;
 • het zo nodig plaatsen van een bleekhoes;
 • het zo nodig isoleren van de tanden en/of beschermen van het tandvlees
 • gebruiksinstructie;
 • eventuele consulten met betrekking tot het bleken, gedurende de behandeling;
 • het beantwoorden van vragen gedurende de behandeling.

Nazorg

Onder cosmetische nazorg wordt verstaan:

 • het controleren van de facings;
 • het verhelpen van problemen bij het dichtbijten (occlusie) en over elkaar heen schuiven (articulatie) van de tanden;
 • het zo nodig aanvullend polijsten.

K004 Onvoltooid cosmetisch zorgtraject

Code Omschrijving
Tarief
K004 Onvoltooid cosmetisch zorgtraject vrij

Deze prestatie kan in rekening worden gebracht indien één van de voormelde cosmetisch zorgtrajecten wel is gestart, maar op verzoek van de patiënt niet meer wordt afgerond.

Kan niet eerder dan na de start van het cosmetisch zorgtraject in rekening worden gebracht.

Deze prestatie kan enkel in rekening worden gebracht indien hierover vooraf schriftelijk afspraken zijn gemaakt met de patiënt.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.