Code V: Vullingen

V71 Eénvlaksvulling amalgaam

Code Omschrijving
Tarief
V71 Eénvlaksvulling amalgaam
€ 27,93

 Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.  

V72 Tweevlaksvulling amalgaam

Code Omschrijving
Tarief
V72 Tweevlaksvulling amalgaam
€ 44,55

 Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.  

V73 Drievlaksvulling amalgaam

Code Omschrijving
Tarief
V73 Drievlaksvulling amalgaam
€ 57,85

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.  

V74 Meervlaksvulling amalgaam

Code Omschrijving
Tarief
V74 Meervlaksvulling amalgaam
€ 81,12

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken.
Inclusief eventuele onderlaag.  

V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Code Omschrijving
Tarief
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 41,23

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.  

V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Code Omschrijving
Tarief
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 57,85

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.  

V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Code Omschrijving
Tarief
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 71,15

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.  

V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Code Omschrijving
Tarief
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 
€ 94,42

Vulling waarbij tenminste 3 vlakken zijn betrokken en daarnaast 1 knobbel. of tenminste 3 vlakken zijn betrokken en daarnaast in het front 2 hoeken.
Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

V91 Eénvlaksvulling composiet

Code Omschrijving
Tarief
V91 Eénvlaksvulling composiet
€ 53,20

 Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.  

V92 Tweevlaksvulling composiet

Code Omschrijving
Tarief
V92 Tweevlaksvulling composiet 
€ 69,82

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.  

V93 Drievlaksvulling composiet

Code Omschrijving
Tarief
V93 Drievlaksvulling composiet
€ 83,12

Hieronder valt ook de hoekopbouw (klasse IV) in front. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.  

V94 Meervlaksvulling composiet

Code Omschrijving
Tarief
V94 Meervlaksvulling composiet
€ 106,39

Vulling waarbij tenminste 3 vlakken zijn betrokken en daarnaast 1 knobbel. of tenminste 3 vlakken zijn betrokken en daarnaast in het front 2 hoeken.
Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

Code Omschrijving
Tarief
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
€ 79,79

Directe labiale veneering: veneering van het labiale vlak door middel van composiet of confectie kunststofschildje in één zitting, inclusief etsen (voor indirecte labiale veneering, zie R78 en R79).

V30 Fissuurlak eerste element (sealen)

Code Omschrijving
Tarief
V30 Fissuurlak eerste element (sealen)
€ 29,92

Aanbrengen fissuurlak op element ter voorkoming van cariës. Inclusief etsen.  

V35 Fissuurlak volgende element in dezelfde zitting (sealen)

Code Omschrijving
Tarief
V35 Fissuurlak, volgende element in dezelfde zitting (sealen)
€ 16,62

Aanbrengen fissuurlak op volgende element ter voorkoming van cariës. In dezelfde zitting als V30. Inclusief etsen.  

V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

Code Omschrijving
Tarief
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
€ 6,65

Per element. Polijsten van amalgaam vullingen slechts in rekening te brengen bij nog niet eerder gepolijste vullingen.

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Code Omschrijving
Tarief
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
€ 13,30

Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje).

V70* Parapulpaire stift

Code Omschrijving
Tarief
V70* Parapulpaire stift
€ 13,30

Tarief ook van toepassing bij parodontale regeneratietechnieken. Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.  

V80* Wortelkanaalstift

Code Omschrijving
Tarief
V80* Wortelkanaalstift
€ 23,27

Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.

V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

Code Omschrijving
Tarief
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€  9,97

Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.
  

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.