Financiële hulp voor mensen met een laag inkomen

Een goede mondgezondheid is belangrijk, daar is iedereen het over eens. Naast de dagelijkse verzorging hoort daar ook een regelmatig bezoek aan de tandarts en mondhygiënist bij. Zo kunnen problemen worden voorkomen. Maar hoe moet dat als je dat niet kunt betalen?

Tandheelkundige hulp tot 18 jaar zit in de basisverzekering

De meeste tandheelkundige hulp voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen hebben hiervoor een aanvullende verzekering nodig, die (deels) de kosten dekt. Maar die is vaak onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen.

Diverse regelingen voor mondzorgkosten

Voor deze groep hebben gemeenten in het kader van het sociaal domein en armoedebeleid diverse regelingen. Die worden ook wel bijzondere bijstand, minimaregelingen of Regelingen Meedoen  genoemd. Ze kunnen  bij de gemeente worden aangevraagd of bijvoorbeeld bij een sociaal wijkteam.

Neem altijd eerst contact op met de gemeente waar je woont

Het verschilt per gemeente wat de regelingen kunnen zijn voor zorgkosten. Een eerste stap is dan ook altijd dat je contact opneemt met de gemeente waarin je woont. Daarnaast bieden diverse gemeenten een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen. Gekoppeld daaraan kan een aanvullende verzekering worden afgesloten die ook de kosten van de tandarts dekken.

Vaak wordt samengewerkt met stichtingen

Met behulp van de website gezondverzekerd.nl is het mogelijk het aanbod van alle gemeenten op te zoeken. Veel gemeenten werken ook samen met diverse stichtingen, zoals Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) voor noodfondsen of hebben hun eigen noodfonds of maatwerkbudget. 

Overzicht van noodfondsen

In onderstaand overzicht worden diverse fondsen vermeld waar via erkende hulpverleningsinstanties een bijdrage kan worden aangevraagd in de tandarts- en eventuele andere mondzorgkosten. De fondsen zijn per regio ingedeeld, het overkoepelende orgaan is SUNN.

Fonds

Plaats

Contactgegevens

Stichting Urgente Noden

Aalsmeer

info@urgentenodenaalsmeer.nl

Stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden (HiBO)

Breda

Hibo.breda@gmail.com

Stichting Urgente Noden (SUN)

Delft

info@urgentenodendelft.nl

Stichting Samenwerking Sociale Fondsen Den Haag (SSSF)

Den Haag

info@sssf.nl

     

Stichting Urgente Noden Drechtsteden

Dordrecht

info@sundrechtsteden.nl

Fonds Bijzondere Noden (FBNE)

Enschede

st.noodfonds@zonnet.nl

Stichting Urgente Noden Friesland

Leeuwarden

info@sunfriesland.nl

Stichting Urgente Noden Groningen

Groningen

sun@groningen.nl

Stichting Fonds voor Urgente Noden (SFUNH)

Haarlem

info@urgentenodenhaarlem.nl

Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen

Huizen

info@fondsbijzonderenodenhuizen.nl

SUN Leiden (SSFL)

Leiden

info@sunleiden.nl

Stichting Urgente Noden Nieuwegein

Nieuwegein

info@urgentenodennieuwegein.nl

SUN Nissewaard 

Nissewaard 

info@sunnissewaard.nl

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR)

Rotterdam

info@fbnr.nl

Stichting Urgente Noden Uithoorn (SUNU)

Uithoorn

info@urgentenodenuithoorn.nl

Stichting Noodhulp Utrecht

Utrecht

Info.stichtingnu@utrecht.nl

Stichting de Strohalm Waalwijk

Waalwijk

bureau@destrohalm.nl

Stichting Urgente Noden Zoetermeer

Zoetermeer

info@sunzoetermeer.nl

Stichting Noodfonds Zwolle

Zwolle

noodfonds@zwolle.nl

Kijk hier voor het meest actuele overzicht van de SUN-noodhulpbureaus.

Geen noodfonds in jouw regio?

Zijn er bij jou in de buurt geen noodbureaus voor urgente noden? In onderstaand overzicht vind je de contactgegevens van andere fondsen die kunnen worden aangeschreven die niet onder de Stichting Urgente Noden Nederland vallen.

Fonds

Plaats

Contactgegevens

Dekkers-Fonds

Tilburg

info@actioma.nl

Stichting Pape-Fonds

Den Haag

info@papefonds.nl

Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid Kennemerland

Haarlem

contactformulier

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 

Amsterdam 

info@fbna.nl

Fonds DBL

Rotterdam

info@fondsdbl.nl

Stichting Extractiebestrijding Nijmegen/Tandwerk

Nijmegen

info@tandwerk.nl