Blootliggende tandhalzen

Gebitselementen waarbij het tandvleesteruggetrokken is, waardoor een gedeelte van de wortels blootligt. Deze kunnen een vervelend gevoel geven als ze in contact komen met koud of warm eten, drinken of luchtstroom.