Centenbak

Overmatige groei van de onderkaak, waardoor de ondertanden voor de boventanden staan.