Element

Een gebit is opgebouwd uit tanden en kiezen. In vaktaal worden deze tanden en kiezen onderverdeeld in incisieven, cuspidaten, premolaren en molaren. Al deze onderdelen samen vormen de (gebits)elementen.