Erosie

Proces waarbij door zuur(stoten) de buitenste laag (het tandglazuur) van de tanden wordt aangetast.