Tandbederf (caries)

Proces waarbij in eerste instantie het tandglazuur wordt aangetast en bij voortzetting ook het tandbeen (dentine). Hierdoor ontstaan gaatjes.