Nieuws

Gebitsproblemen door energiedrankjes

15 juni 2017

Het drinken van frisdrank en energiedrankjes is zo ingeburgerd, dat de drankjes tot gebitsproblemen bij jongeren leiden. Anna Dieleman, tandarts in Middelburg zette daarom samen met een middelbare school een programma op om jongeren bewust te maken van de gevaren van deze drankjes. Maar hoe bereik je die jongeren? “Als ik ze voorlichtingsfolders meegeef, vind ik die even later op de stoep terug.”

Bewust worden van gevaren

In een groot klaslokaal zitten groepjes kinderen met laptops aan hoge werkbanken. Sommige overleggen, andere schetsen, enkele kijkend peinzend voor zich uit. Het zijn leerlingen van Technasiumklas 2 vwo van de Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg. Dat het NT hier vandaag op bezoek is, is niet voor niets. Er wordt door de klassen 2 havo en 2 vwo 9 weken lang gewerkt aan de onderzoeksvraag ‘Hoe kan de tandarts jongeren bewust maken van het gevaar van energiedrankjes?’.

Jongeren motiveren blijft lastig

Een vraag die de Middelburgse tandarts Anna Dieleman, opdrachtgever van het project, na aan het hart ligt. “Ik worstel regelmatig met de vraag of mijn voorlichting wel goed genoeg is. Mijn preventie-assistenten en ik geven jongeren folders over tanderosie van het Ivoren Kruis mee. Ook praten we – steeds opnieuw – met de jongeren. Maar de folders vinden we regelmatig terug op de stoep voor de praktijk. En soms lijken we helemaal niet tot jongeren door te dringen. Het kan heel lastig zijn om ze te motiveren om gezonder te eten en te drinken. Daarom hoor ik graag van henzelf hoe ze denken dat de voorlichting beter kan. Hoe krijgen we onze boodschap wél over?”

Spoelen met cola

Van de jongeren die ze op haar praktijk ziet, schat ze in dat ze bij de meerderheid moet bijsturen op het eet- en drinkpatroon. “Mijn preventie-assistent of ik gaan dan vaak in op de effecten op hun uiterlijk; dat ze lelijke tanden krijgen als ze zo doorgaan. Als de problemen bij jongeren blijven, bel ik de ouders. Die blijken het vaak moeilijk te vinden om hun kinderen dingen te ontzeggen. Het is ook best lastig om goede keuzes te maken, omdat niet altijd duidelijk is hoe slecht een drankje is. Een ander probleem is de manier waarop kinderen drinken. Soms zien we frontaal in de elementen volledig glad geërodeerde groeven, omdat jongeren met cola spoelen.”

Foto's van rotte tanden op blikjes

In Middelburg begint die boodschap in ieder geval al door te dringen. Kehi, die zelf hooguit eens per maand een energiedrankje drinkt, maar veel vrienden heeft die regelmatig zo’n blikje achterover slaan: “Nu ik weet wat er in zit, ga ik het echt niet meer drinken.” Eind juni presenteren de leerlingen hun bevindingen aan Dieleman. Enkele concepten voor betere voorlichting voor jongeren hebben de leerlingen al gemaakt. Eén idee is om in de wachtkamer van de praktijk van Dieleman pas op wifi te kunnen na het spelen van een computerspelletje waarin de gevaren van energiedrankjes duidelijk worden. Nog een idee: een niet-wegklikbare reclame op YouTube of Instagram over de gevaren. Om de boodschap nog beter te laten overkomen, werkt een bekende Nederlander altijd goed. Een van de havoleerlingen heeft zich al spontaan opgegeven voor de rol van BNN-presentator Valerio Zeno. Ook een foto van rotte tanden op de blikjes energiedrank, net als op sigarettenpakjes, wordt geopperd. Of dat langs de fabrikanten komt, is echter nog maar de vraag. Maar de belangrijkste manier van waarschuwen blijkt volgens de leerlingen helemaal niet zo hip of jong te zijn. Kehi: “Communiceren, praten en bellen. Dat is belangrijk voor jongeren.”