Nieuws

Experiment taakherschikking in de mondzorg 1 juli van start

30 juni 2020

Vierjarig opgeleide mondhygiënisten die zich hebben ingeschreven in het BIG-register mogen vanaf 1 juli zonder opdracht van een tandarts beginnende gaatjes behandelen, een verdoving toedienen en röntgenfoto’s maken.

Goede afspraken tussen tandartsen en mondhygiënisten

Voor een goed verloop van deze proef zijn er afspraken gemaakt tussen tandartsen en mondhygiënisten. Zo moet de geregistreerd-mondhygiënist, zoals de mondhygiënist met de extra bevoegdheden heet, altijd nagaan of de patiënt is ingeschreven bij een tandarts. Zo niet, dan moet er bij de patiënt op worden aangedrongen dit alsnog te doen om reguliere tandheelkundige zorg te krijgen.

Tandarts stelt zorgplan op

Het zorgplan voor volwassenen wordt opgesteld door de tandarts. Wel kunnen op verzoek van de patiënt delen hiervan in overleg met de geregistreerd-mondhygiënist worden vastgesteld. Als een patiënt per se de geregistreerd-mondhygiënist als hoofdbehandelaar wil, dan zal indien nodig het zorgplan in overleg met de tandarts worden gemaakt. De geregistreerd-mondhygiënist ziet er trouwens ook op toe dat kinderen voor hun 18e een aantal keren de tandarts bezoeken voor een bredere toetsing.

Na vijf jaar evaluatie

Het experiment met taakherschikking duurt maximaal vijf jaar. Er wordt onder meer gekeken of de inzet van de geregistreerd-mondhygiënist doelmatig is en de kwaliteit van zorg voor de patiënt niet in het geding is. Als dat zo is, kan de Tweede kamer na de eindevaluatie definitief besluiten om de geregistreerd-mondhygiënisten zelfstandige bevoegdheid te verlenen voor het boren van primaire caviteiten, het geven van verdoving en het maken van röntgenfoto’s.