Nieuws

Ouders willen voorlichting over uitgeslagen kindertand

17 februari 2020

Negen van de tien ouders weten niet wat ze moeten doen als hun kind een blijvende tand verliest bij het sporten of stoeien. Slechts een klein deel probeert het element meteen terug te plaatsen, zo blijkt uit internationaal onderzoek onder 777 ouders met kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. 

Bijna niemand plaats tand direct terug 

Maar liefst 96 procent zegt graag voorlichting te krijgen over het juiste handelen bij een zogenoemde avulsie. Nog geen 12 procent geeft aan de tand terug te plaatsen. Bijna een op de vier van hen zou dit direct doen, zoals het dringende advies ook luidt.  60 procent echter zou dat pas op een later tijdstip doen. Drie van de vier van álle ondervraagde vaders en moeders heeft overigens nooit informatie over het juiste handelen bij een dergelijk tandtrauma gehad.

Campagne 'Tand eruit? Tand erin!' voorziet in behoefte

De publiekscampagne ‘Tand eruit? Tand erin!',  die aan het begin van het schooljaar is gelanceerd door tandartsen en tandartsspecialisten, voorziet in deze behoefte. Door middel van posters en informatie op social media en Allesoverhetgebit.nl dragen de beroepsverenigingen KNMT en NVvE kort en krachtig de boodschap uit de tand meteen terug te plaatsen en direct naar de tandarts te gaan om ergere schade te voorkomen.

Beperk kans op blijvende schade

De campagne sloeg meteen aan. Want ook in ons land leert de ervaring dat ouders en sporttrainers met het kind in eerste instantie naar de spoedeisende hulp of huisarts gaan. Maar door het niet bezoeken van de juiste zorgverlener, gaat veel tijd verloren. Hoe sneller gehandeld wordt, hoe minder kans op blijvende schade.

Download nu de poster

De poster, waarop in 3 eenvoudige stappen wordt uitgelegd wat je moet doen om de tand te redden, kan nog steeds gedownload worden, zodat kinderen die geprint kunnen meenemen naar school en sportclubs. Tevens wordt de informatie getoond op wachtkamerschermen in tandartspraktijken. Ook hebben bij de KNMT aangesloten tandartsen de poster in hun praktijk hangen.

Op Wereldkankerdag aandacht voor mondzorg bij chemo en bestraling

4 februari 2020

Financiële hulp voor mensen met laag inkomen

12 december 2019

Een goede mondgezondheid is belangrijk, daar is iedereen het over eens. Naast de dagelijkse verzorging hoort daar ook een regelmatig bezoek aan de tandarts en mondhygiënist bij. Zo kunnen problemen worden voorkomen. Maar hoe moet dat als je dat niet kunt betalen?

Tandheelkundige hulp tot 18 jaar zit in de basisverzekering

De meeste tandheelkundige hulp voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen hebben hiervoor een aanvullende verzekering nodig, die (deels) de kosten dekt. Maar die is vaak onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen.

Diverse regelingen voor mondzorgkosten

Voor deze groep hebben gemeenten in het kader van het sociaal domein en armoedebeleid diverse regelingen. Die worden ook wel bijzondere bijstand, minimaregelingen of Regelingen Meedoen  genoemd. Ze kunnen  bij de gemeente worden aangevraagd of bijvoorbeeld bij een sociaal wijkteam.

Neem altijd eerst contact op met de gemeente waar je woont

Het verschilt per gemeente wat de regelingen kunnen zijn voor zorgkosten. Een eerste stap is dan ook altijd dat je contact opneemt met de gemeente waarin je woont. Daarnaast bieden diverse gemeenten een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen. Gekoppeld daaraan kan een aanvullende verzekering worden afgesloten die ook de kosten van de tandarts dekken.

Vaak wordt samengewerkt met stichtingen

Met behulp van de website gezondverzekerd.nl is het mogelijk het aanbod van alle gemeenten op te zoeken. Veel gemeenten werken ook samen met diverse stichtingen, zoals Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) voor noodfondsen of hebben hun eigen noodfonds of maatwerkbudget. 

Overzicht van noodfondsen

In onderstaand overzicht worden diverse fondsen vermeld waar via erkende hulpverleningsinstanties een bijdrage kan worden aangevraagd in de tandarts- en eventuele andere mondzorgkosten. De fondsen zijn per regio ingedeeld, het overkoepelende orgaan is SUNN.

Fonds

Plaats

Contactgegevens

Stichting Urgente Noden

Aalsmeer

info@urgentenodenaalsmeer.nl

Stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden (HiBO)

Breda

Hibo.breda@gmail.com

Stichting Urgente Noden (SUN)

Delft

info@urgentenodendelft.nl

Stichting Samenwerking Sociale Fondsen Den Haag (SSSF)

Den Haag

info@sssf.nl

Stichting Gasthuisfonds Doetinchem

Doetinchem

info@gasthuisfonds.nl

Stichting Urgente Noden Drechtsteden

Dordrecht

info@sundrechtsteden.nl

Fonds Bijzondere Noden (FBNE)

Enschede

st.noodfonds@zonnet.nl

Stichting Urgente Noden Friesland

Leeuwarden

info@sunfriesland.nl

Stichting Urgente Noden Groningen

Groningen

sun@groningen.nl

Stichting Fonds voor Urgente Noden (SFUNH)

Haarlem

info@urgentenodenhaarlem.nl

Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen

Huizen

info@fondsbijzonderenodenhuizen.nl

SUN Leiden (SSFL)

Leiden

info@sunleiden.nl

Stichting Urgente Noden Nieuwegein

Nieuwegein

info@urgentenodennieuwegein.nl

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR)

Rotterdam

info@fbnr.nl

Stichting Urgente Noden Uithoorn (SUNU)

Uithoorn

info@urgentenodenuithoorn.nl

Stichting Noodhulp Utrecht

Utrecht

Info.stichtingnu@utrecht.nl

Stichting de Strohalm Waalwijk

Waalwijk

bureau@destrohalm.nl

Stichting Urgente Noden Zoetermeer

Zoetermeer

info@sunzoetermeer.nl

Stichting Noodfonds Zwolle

Zwolle

noodfonds@zwolle.nl

Geen noodfonds in jouw regio?

Zijn er bij jou in de buurt geen noodbureaus voor urgente noden? In onderstaand overzicht vind je de contactgegevens van andere fondsen die kunnen worden aangeschreven die niet onder de Stichting Urgente Noden Nederland vallen.

Fonds

Plaats

Contactgegevens

Dekkers-Fonds

Tilburg

info@actioma.nl

Stichting Pape-Fonds

Den Haag

info@papefonds.nl

Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid Kennemerland

Haarlem

Contactformulier

Fonds DBL

Rotterdam

info@fondsdbl.nl

 

 

Patiënten belonen tandarts met een 8

25 november 2019

Nederlanders  zijn tevreden over hun zorgverleners. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Belevingen 2018’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  Zorgverleners krijgen rapportcijfers rond de 8, waarbij de fysiotherapeut en de tandarts met respectievelijk een 8,1 en 8,0 de hoogste cijfers krijgen.

Van alle zorgverleners wordt de tandarts het meest bezocht

Waar de fysiotherapeut het hoogste cijfer kreeg, was de tandarts degene die het meest werd bezocht; 8 op de 10 volwassenen zegt in 2018 bij de tandarts te zijn geweest. Dat waren meer jongeren dan ouderen, een beeld dat bij bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten net andersom is. De verschillen in tevredenheid met de tandarts zijn tussen jong en oud niet zo groot; alleen 65- tot 75-jarigen geven hun tandarts een iets hogere waardering.

Niet-westers versus westers

Het bezoek aan de tandarts is onder Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond lager dan die met een Nederlandse of westerse achtergrond. Het lagere inkomen van niet-westerse personen speelt daarbij volgens de onderzoekers een rol. Mensen met een niet-westerse achtergrond geven zorgverleners – dus ook de tandarts – gemiddeld ook een lager rapportcijfer.

Verschil tussen hoge en lage inkomens

Ook bezoeken mensen met de laagste inkomens de tandarts minder vaak dan mensen met hoge inkomens. Hierbij merken de onderzoekers op dat de kosten van de tandarts niet of slechts voor een deel vanuit de basisverzekering worden vergoed. In het onderzoek is de relatie tussen de vergoeding van kosten uit de zorgverzekering en verschillen in bezoek de tandarts naar inkomen niet onderzocht. De tandarts wordt overigens door mensen met een laag inkomen  maar marginaal minder gewaardeerd dan door mensen met  hogere inkomens.

Hoogopgeleiden zijn tevredenen

Ook tussen hoog-  en middelbaar opgeleiden en lager opgeleiden zijn verschillen zichtbaar. Eerstgenoemden hebben bijvoorbeeld met respectievelijk 87 en 82 procent meer contact met de tandarts dan laagopgeleiden (68 procent). Ze zijn ook tevredener over het contact.

3 procent niet te spreken over de tandarts

Uit het onderzoek blijkt ook dat niet alle volwassenen die het afgelopen jaar een tandarts bezochten hier tevreden over is. 3 procent gaf de tandarts een onvoldoende, vooral omdat men niet tevreden was over de behandeling of het resultaat daarvan. Ter vergelijking, 5 procent gaf hun huisarts een onvoldoende omdat deze  weinig empathie toonde, niet goed luisterde of hen niet serieus nam.

Uitkomsten stroken met die van andere onderzoeken

De uitkomsten van het CBS-onderzoek liggen in lijn met de resultaten van vergelijkbare onderzoeken. Uit onderzoek van Patiëntenvertellen kwam dit jaar als cijfer een 8.8 naar voren, uit een onderzoek uit 2016 van de Patiëntenfederatie Nederland een 8,1.

CBS-onderzoek ‘Belevingen 2018’

Niet roken maar koken!

23 oktober 2019

'Niet roken maar koken', dat is de titel van het nieuwe boek van longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter. De 2 anti-rookactivisten hebben een kookboek samengesteld, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Stichting Rookpreventie Jeugd. 

"Zelf hebben we kookangst!"

Dekker en De Kanter werden eerder dit jaar uit de Alliantie Nederland Rookvrij gezet, omdat ze 'te activistisch te werk zouden gaan'. Maar hun strijd gaat onverdroten voort en moet worden gefinancierd, legt Dekker uit. Waarom dan een kookboek? "Omdat de geldkraan voor onze stichting dichtgedraaid was, zouden we gaan nadenken hoe we aan geld konden komen. 'Ga dinertjes geven voor rijke mensen en vertel dan uit wat jullie missie is', werd gezegd. Maar ja, wij kunnen helemaal niet koken, we hebben zelfs kookangst! Door het schrijven van een kookboek hoopten wij van die angst af te komen, waardoor het in de toekomst een optie is met dergelijke dinertjes geld op te halen voor Stichting Rookpreventie Jeugd.”

Maximaal 15 minuten bereidingstijd en 5 ingrediënten

De bevlogen longartsen vroegen vrienden en kennissen hun favoriete recepten - voor-, hoofd-, bij- en nagerecht - te delen, maar wel zo simpel mogelijk: maximaal 15 minuten bereidingstijd en liever niet meer dan vijf ingrediënten. Die recepten zijn gebundeld in 'Niet roken maar koken', waarmee je in een mum van tijd heerlijke gerechten voor je gasten op tafel tovert. "Het boek is ontzettend leuk om cadeau te doen van bijvoorbeeld in het kerstpakket te stoppen", tipt Dekker. Zo 'Niet roken maar koken' is een echt kookboek, komt het roken ook aan de orde. "We blijven natuurlijk toch longartsen", aldus Dekker.

4 van de 5 rokers willen van verslaving af

Een op de 5 volwassen Nederlanders rookt; meer dan 80 procent wil van die tabaksverslaving af. Roken vergroot de kans op verschillende gezondheidsklachten en ziekten en is slecht voor de mondgezondheid. Zo leidt het tot ernstige tandvleesontstekingen, het verlies van tanden en is het verantwoordelijk voor 75 procent van de gevallen van mond- en keelkanker.

Tandarts speelt belangrijke rol bij stoppen met roken

Volgens Dekker zijn tandartsen de uitgelezen zorgverleners om patiënten te helpen stoppen met roken. Want wanneer je bij de tandarts in de stoel ligt, wordt het vrij snel duidelijk dat je rookt. Natuurlijk door de geur die de verslaving met zich meebrengt, maar ook door de aanslag op het gebit. Dekker. “Ik zie patiënten heel laat in het traject. Maar de tandarts ziet per definitie iedereen twee keer per jaar, ook de jonkies die net zijn begonnen met roken. Uit onderzoek wordt dat het sneller van een tandarts wordt geaccepteerd als hij begint over stoppen met roken dan van een huisarts. Dat komt ook door het besef dat de effecten van roken duidelijk zichtbaar zijn wanneer je met je mond open in de behandelstoel ligt."

Onbekend object