Welke zorgverzekering moet ik kiezen?

28 november 2018

Foto van Welke zorgverzekering moet ik kiezen?

Tegenwoordig is het aantal zorgverzekeringen waaruit je kunt kiezen gigantisch. Maar wat zijn nu de verschillen en waar moet je op letten? De meeste verschillen vloeien voort uit de vergoedingen die door de zorgverzekeraars wordt gegeven op het aanvullende pakket. Maar een belangrijk verschil voor de basisverzekering is het verschil tussen een natura- en een restitutieverzekering.

Wat is een restitutieverzekering?

Bij een restitutieverzekering krijg je bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heb je dus meer keuzevrijheid. Ga je naar een zorgverlener met wie je zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, dan moet je soms de rekening voorschieten, maar krijg je die meestal 100% vergoed. Deze rekening kun je zelf bij je zorgverzekeraar declareren. Soms hebben zorgverzekeraars afspraken gemaakt met zorgverleners waardoor dat niet nodig is.

Bij een zuivere restitutieverzekering ben je volledig vrij om je eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat je de rekening moet voorschieten en daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar.Als je zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoef je niets voor te schieten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van zorg, tenzij het tarief excessief hoog is.

Verschil tussen restitutie- en naturaverzekering: keuze arts, zorgverleners en ziekenhuis

Een belangrijk verschil tussen een naturaverzekering en restitutieverzekering is dat je met een restitutieverzekering zelf je arts en andere zorgverleners mag kiezen, zonder dat dit van invloed is op de vergoeding van zorg die je ontvangt.

Ga je met een naturaverzekering naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan betaal je een gedeelte van de rekening zelf. Een restitutieverzekering is vaak wel zo’n 5-10% duurder dan een naturaverzekering.

Nu.nl plaatste een video op haar site waarin dit verschil wordt duidelijk gemaakt wat betreft ziekenhuiszorg. Dit gaat ook op voor tandheelkundige zorg.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg verschilt

Bij een restitutieverzekering krijg je dus de kosten van (niet-gecontracteerde) zorg volledig vergoed, tenzij het in rekening gebrachte tarief excessief hoog is. De omschrijving door verschillende verzekeraars van wat de restitutieverzekering inhoudt loopt echter erg uiteen. Zo krijg je bij sommige restitutieverzekeringen maximaal 100% van het in Nederland marktconforme tarief en bij andere restitutieverzekeringen 100% van het wettelijk maximumtarief.

Kijk dus goed in de verzekeringsvoorwaarden welke voorwaarden jouw zorgverzekeraar hanteert. Blijft het feit dat een restitutieverzekering altijd meer vergoeding biedt indien je kiest voor een niet-gecontracteerde zorgverlener dan een naturaverzekering.

Tandheelkundige vergoedingen zoals kunstgebit of implantaten in 2019

Met name VGZ en CZ hebben in de vergoedingen voor zorg die is verleend door niet gecontracteerde zorgverleners forse verlagingen doorgevoerd. Indien je een naturaverzekering hebt bij een van deze verzekeraars is het dus goed opletten als je in 2019 een kunstgebit of implantaten nodig hebt. Kies je voor een restitutieverzekering dan krijg je als je kiest voor een niet gecontracteerde zorgverlener een veel hogere vergoeding. In 2018 had minder dan de helft van de tandartsen een contract met zorgverzekeraars. Kijk dus goed op de website van je  verzekeraar of je  vertrouwde zorgverleners wel of geen contract hebben afgesloten voor 2019. Dan voorkom je  financiële tegenvallers achteraf.