Nederlandse tandartsen behandelen veilig

12 augustus 2020

Foto van Nederlandse tandartsen behandelen veilig

In de media verschenen berichten dat de World Health Organisation (WHO) adviseert niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen. Deze internationale berichtgeving, die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een tandartspraktijk te groot acht. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed. Je kunt dus veilig naar de tandarts voor alle behandelingen en controles! 

Advies WHO van toepassing op andere landen

In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg te kunnen aanbieden. De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en zolang die er nog niet is de reguliere mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld, zodat patiënten niet onnodig lang van zorg verstoken zijn gebleven.

Tandartsbezoek leidt niet tot extra besmettingen

Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten gaan hieraan voorbij: in feite doet de WHO een oproep aan de rest van de wereld om de Nederlandse aanpak over te nemen.