Patiënten belonen tandarts met een 8

25 november 2019

Foto van Patiënten belonen tandarts met een 8

Nederlanders  zijn tevreden over hun zorgverleners. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Belevingen 2018’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  Zorgverleners krijgen rapportcijfers rond de 8, waarbij de fysiotherapeut en de tandarts met respectievelijk een 8,1 en 8,0 de hoogste cijfers krijgen.

Van alle zorgverleners wordt de tandarts het meest bezocht

Waar de fysiotherapeut het hoogste cijfer kreeg, was de tandarts degene die het meest werd bezocht; 8 op de 10 volwassenen zegt in 2018 bij de tandarts te zijn geweest. Dat waren meer jongeren dan ouderen, een beeld dat bij bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten net andersom is. De verschillen in tevredenheid met de tandarts zijn tussen jong en oud niet zo groot; alleen 65- tot 75-jarigen geven hun tandarts een iets hogere waardering.

Niet-westers versus westers

Het bezoek aan de tandarts is onder Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond lager dan die met een Nederlandse of westerse achtergrond. Het lagere inkomen van niet-westerse personen speelt daarbij volgens de onderzoekers een rol. Mensen met een niet-westerse achtergrond geven zorgverleners – dus ook de tandarts – gemiddeld ook een lager rapportcijfer.

Verschil tussen hoge en lage inkomens

Ook bezoeken mensen met de laagste inkomens de tandarts minder vaak dan mensen met hoge inkomens. Hierbij merken de onderzoekers op dat de kosten van de tandarts niet of slechts voor een deel vanuit de basisverzekering worden vergoed. In het onderzoek is de relatie tussen de vergoeding van kosten uit de zorgverzekering en verschillen in bezoek de tandarts naar inkomen niet onderzocht. De tandarts wordt overigens door mensen met een laag inkomen  maar marginaal minder gewaardeerd dan door mensen met  hogere inkomens.

Hoogopgeleiden zijn tevredenen

Ook tussen hoog-  en middelbaar opgeleiden en lager opgeleiden zijn verschillen zichtbaar. Eerstgenoemden hebben bijvoorbeeld met respectievelijk 87 en 82 procent meer contact met de tandarts dan laagopgeleiden (68 procent). Ze zijn ook tevredener over het contact.

3 procent niet te spreken over de tandarts

Uit het onderzoek blijkt ook dat niet alle volwassenen die het afgelopen jaar een tandarts bezochten hier tevreden over is. 3 procent gaf de tandarts een onvoldoende, vooral omdat men niet tevreden was over de behandeling of het resultaat daarvan. Ter vergelijking, 5 procent gaf hun huisarts een onvoldoende omdat deze  weinig empathie toonde, niet goed luisterde of hen niet serieus nam.

Uitkomsten stroken met die van andere onderzoeken

De uitkomsten van het CBS-onderzoek liggen in lijn met de resultaten van vergelijkbare onderzoeken. Uit onderzoek van Patiëntenvertellen kwam dit jaar als cijfer een 8.8 naar voren, uit een onderzoek uit 2016 van de Patiëntenfederatie Nederland een 8,1.

CBS-onderzoek ‘Belevingen 2018’