Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de KNMT;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • de gebruiker: bezoeker van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • informatie: alle in de website aanwezige content.

2. Het onderstaande is van toepassing op iedere pagina <op alle informatie> die je bekijkt.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en het onjuist gebruik van deze informatie.

4. De informatie is bedoeld ter ondersteuning van de mondelinge voorlichting van tandartsen en tandartsspecialisten aan patiënten. De informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. 

5. De eigenaar selecteert verwijzingen naar andere websites zorgvuldig. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

6. Gebruik van delen van de content mag onder voorwaarden. De KNMT aanvaardt hierbij echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en het onjuist gebruik van deze informatie.
Allesoverhetgebit.nl staat voor betrouwbare onafhankelijke informatie. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld in samenwerking met wetenschappelijke tandheelkundige verenigingen, tandarts(-specialisten), deskundigen uit het tandheelkundig veld en binnen de KNMT. De KNMT juicht het toe als een andere organisatie haar informatie overneemt, maar hanteert daarbij onderstaande voorwaarden:

 • De gebruiker mag de content niet voor zakelijke of commerciële doeleinden overnemen en gebruiken
 • De gebruiker mag de content niet bewerken
 • Bij gebruik (voor journalistieke doeleinden) geldt:
  - Tot 150 woorden: Vermelding ‘Bron: allesoverhetgebit.nl’ (actieve link!) bij overname van kleine tekstgedeeltes
  - Tot 250 woorden: Vermelding ‘Bron: allesoverhetgebit.nl (actieve link!). De website allesoverhetgebit.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) die jou één bron biedt waar je terecht kunt voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over de mondgezondheid'.
  - Meer dan 250 woorden: Neem vooraf contact op met de KNMT, allesoverhetgebit.nl of 030 6076276 (vraag naar team Communicatie).
 • Indien tandarts(-specialist)en de informatie wensen te gebruiken op hun eigen praktijkwebsite geldt tevens opname van hun praktijkgegevens in de ‘zoek een tandarts’- functie van allesoverhetgebit.nl.

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.