Over Alles over het gebit

Op de website Allesoverhetgebit.nl vind je alles over een goed gebit, frisse tanden en een gezonde mond. De site biedt tips, advies en informatie voor patiënten, van tandartsen.

De website is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsorganisatie van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten in Nederland. Bij de KNMT zijn zo'n 8.000 tandartsen aangesloten.

De missie van de KNMT is het bevorderen van de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland en het bevorderen van de voorwaarden waaronder de beroepsgroep hoogwaardige tandheelkundige zorg kan verlenen. Met de website allesoverhetgebit.nl bieden de KNMT en haar leden je één bron waar je terecht kunt voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over de mondgezondheid.

De informatie is bedoeld ter ondersteuning van de mondelinge voorlichting van tandartsen aan patiënten. De informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Wens je meer informatie of heb je vragen met betrekking tot je persoonlijke gebitssituatie? Je tandarts, kaakchirurg of orthodontist adviseert je graag!

KNMT logo

 

Bron: KNMT