Implantaat

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. Een implantaat wordt voorzien van een kroon, brug, plaat- of frameprothese of een overkappingprothese (klikgebit).

Wanneer is een implantaat nodig?

Een implantaat vervangt een ontbrekende tand- of kieswortel. Om te voorkomen dat de tanden rondom de ontbrekende wortel scheef gaan staan of dat de tanden hun kauwfunctie verliezen, dient het gat te worden opgevuld met een implantaat. Daarnaast speelt het esthetische aspect een rol. Wel is voldoende kaakbot nodig om een implantaat te kunnen plaatsen.

Doet het plaatsen van een implantaat pijn?

Door het gebruik van een verdoving, doet het plaatsen van een implantaat geen pijn. Je kunt echter wel wat napijn ervaren, dit gaat na een paar dagen weer over.

Hoe lang gaat een implantaat mee?

In principe gaan implantaten een lange tijd mee. Daarbij zijn regelmatige controles en een goede mondhygiëne van belang.