Rekening

Mag een tandarts contante betaling vragen?

Ja, de tandarts mag zelf bepalen hoe hij zijn betaling wenst te regelen. De betaling kan contant zijn, op rekening of rechtstreeks aan de verzekeraar.

Ik heb een klacht over de behandeling bij een tandarts. Mag ik de betaling uitstellen?

Het niet eens zijn met een nota is geen reden om deze niet te betalen. Indien de tandarts daadwerkelijk alle verrichtingen heeft toegepast, ben je betaling verschuldigd. Betaling moet plaatsvinden binnen de gestelde termijnen.

Moet mijn tandarts een herinneringsnota sturen voordat hij een incassobureau inschakelt?

Ja, je tandarts is wettelijk verplicht om een herinneringsnota te sturen voordat hij incassomaatregelen treft.

Moet een tandarts een rekening sturen?

Ja, een tandarts hoort altijd voor een rekening te zorgen waaruit blijkt welke verrichtingen hij heeft uitgevoerd en welk tarief en welke codering daarbij horen.

Is de tandarts verplicht een opgave te geven van de techniekkosten, als ik daarom vraag?

Ja, een tandarts hoort bij uitgebreide behandelingen een opgave van techniekkosten te geven. Op de nota kun je deze techniekkosten terugvinden en op verzoek kun je een kopie van de techniekkosten krijgen.

Ik krijg een nota voor een niet nagekomen afspraak. Mag dat?

Je tandarts mag een niet nagekomen afspraak (die je niet 48 uur van tevoren heeft afgezegd) in rekening brengen. Hij mag hiervoor een bedrag rekenen dat in verhouding staat met de gereserveerde tijd. Je tandarts moet dit wel vooraf vermelden in zijn tarievenlijst of algemene voorwaarden.