Röntgenfoto

Hoe vaak mag een tandarts röntgenfoto's maken?

Uiteraard moet bij straling, hoe gering ook, ieder keer het nut van de röntgenfoto afgewogen worden tegen de risico's van bestralen. Daarom maakt een tandarts alleen röntgenfoto's indien dit echt noodzakelijk is.

Zijn de röntgenfoto's mijn eigendom?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn foto’s geen eigendom van de patiënt. De foto’s behoren tot het tandheelkundig dossier en blijven hier onderdeel van. Het is wel mogelijk om een kopie te krijgen.

Zijn de röntgenstralen in de tandheelkunde gevaarlijk?

Bij het maken van röntgenfoto's bij de tandarts wordt een minimale hoeveelheid straling gebruikt. Hierdoor is de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering.

Is het gevaarlijk om een röntgenfoto te maken als ik zwanger ben?

In de tandheelkunde worden alleen röntgenfoto’s gemaakt van het gebit of de kaak. De straling zal dus niet in de buurt komen van het ongeboren kind. Om deze reden kunnen tandheelkundige röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap in principe zonder bezwaar worden gemaakt. Als je tandarts bekend is met je zwangerschap zal hij echter alleen in de hoogst noodzakelijke gevallen foto’s maken.