Speeksel

Waar kan ik terecht voor mijn speekselproblemen?

Als je mondproblemen hebt die samenhangen met veranderingen in de hoeveelheid en/of samenstelling van het speeksel, kun je  op doorverwijzing via je arts, tandarts, kaakchirurg of zorgverlener terecht bij een van de speekselklinieken van Het Nederlands Speekselcentrum.

Ik produceer te veel/te weinig speeksel. Hoe komt dat?

Veranderingen in de samenstelling of de hoeveelheid speeksel kunnen de oorzaak zijn van veranderingen in de mondgezondheid. Hierdoor kan onder andere monddroogte ontstaan. Een droge mond komt vaak voor bij:

  • bestraling in het hoofd/halsgebied
  • systhemische ziekten zoals het syndroom van Sjögren, nieraandoeningen of suikerziekte (diabetes).
  • medicatiegebruik

Vraag je tandarts om advies.