Verdoving

Geeft een tandarts altijd een verdoving?

Een tandarts geeft een verdoving als de kans aanwezig is dat een behandeling pijn zal doen. Je kunt altijd om een verdoving vragen.

Ik heb nog steeds een verdoofd gevoel in mijn mond. Wanneer gaat dat over?

Een verdoving is meestal na één tot enkele uren uitgewerkt. Is dit niet het geval neem dan contact op met je tandarts.