Kaakchirurg

De kaakchirurg is de tandarts-specialist op het gebied van mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. De kaakchirurg werkt, mede door zijn/haar medische achtergrond, meestal in het ziekenhuis.

Welke handelingen voert een kaakchirurg uit?

 • Diagnostisch onderzoek
 • Verwijderen van ‘lastige’ verstandskiezen, overige gebitselementen en wortelresten
 • Uitvoeren van wortelpuntoperaties (apexresectie)
 • Transplantatie van gebitselementen
 • Aanbrengen van kunstwortels (implantaten
 • Behandelen van ontstekingen en cysten
 • Behandelen van tandletsel bij ongevallen
 • Behandelen van kaakgewrichtsklachten
 • Behandelen van slijmvliesafwijkingen
 • Behandelen van speekselklieraandoeningen
 • Behandelen van aangeboren afwijkingen, zoals schisis
 • Behandelen van stoornissen in groei en ontwikkeling van de kaak
 • Behandelen van gezwellen in de mondholte
 • Behandelen van gezichtsletsels
 • In de goede stand zetten van de kaak (vaak voorafgaand aan een beugelbehandeling)
 • Vrijleggen van gebitselementen t.b.v. een beugelbehandeling

Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)

Opleiding kaakchirurg

De kaakchirurg werkt op de grens van tandheelkunde en geneeskunde. Hij heeft ook deze beide universitaire studies afgerond. Aansluitend heeft hij nog een specialistenopleiding Kaakchirurgie gevolgd. Kaakchirurgen staan geregistreerd in het specialistenregister voor kaakchirurgie.

Doorverwijzing naar kaakchirurg

Je kunt niet zonder verwijzing (verwijsbrief) bij de kaakchirurg terecht. Je tandarts, maar ook huisarts of een andere specialist kan je deze verwijsbrief geven.

Bereikbaarheid kaakchirurg

Indien je eenmaal bij de kaakchirurg bent geweest, kun je wel zelf contact opnemen met vragen of klachten naar aanleiding van een behandeling. Daarnaast hebben bijna alle ziekenhuizen een spoedgevallendienst. Hierbij is meestal ook altijd een kaakchirurg aangesloten.

Bron: NVMKA