Ouderentandarts (tandarts geriatrie)

De tandarts-geriatrie heeft zich gespecialiseerd in mondzorg voor ouderen. Hijzij heeft hiervoor een tweejarige opleiding gevolgd.

De tandarts-geriatrie & de geriatrische patiënt
De naam geriatrie komt van het Griekse geron, dat "oudere" betekent, en iatros, dat "arts" betekent. De tandarts-geriatrie is er dan ook gespecialiseerd in de mondzorg voor de kwetsbare oudere. Kwetsbare ouderen worden ook wel de ‘geriatrische patiënt’ wordt genoemd. Dit zijn mensen op een hogere leeftijd met een complex ziektebeeld als gevolg van een combinatie van lichamelijke, geestelijke en/of sociale problemen. Hierdoor ondervinden zij belemmeringen in het zelfstandig functioneren in het dagelijks leven en een afname in kwaliteit van leven. Hierdoor kan de mondgezondheid van de geriatrische patiënt veranderen.

Wat doet de tandarts-geriatrie?

Oudere mensen hebben soms aangepaste mondzorg nodig die de tandarts-algemeen practicus niet altijd kan bieden. Bijvoorbeeld als u Parkinson heeft of dementeert. De tandarts-geriatrie voert in principe dezelfde taken - zowel preventieve als (herstellende) behandelingen - uit als een reguliere tandarts. Het verschil is dat de tandarts-geriatrie een aantal extra zaken in huis heeft, namelijk:

  • kennis van mondzorgproblemen die kenmerkend zijn voor ouderen
  • kennis van de meestvoorkomende ziektes bij ouderen en hun relatie met de mondzorg
  • affiniteit  en ervaring met ouderen en de tijd om de oudere patiënt te behandelen
  • een praktijk die toegankelijk is met een rolstoel of rollator
  • Stelt voor elke geriatrische-patiënt een mondzorgplan op; hierin staat zowel de dagelijkse als de professionele mondzorg
  • Verdiept zich in de ziektebeelden en het medicatiegebruik van de geriatrische patiënt en let hierbij op de mogelijke medisch-tandheelkundige interactie
  • Overlegt indien nodig met de huisarts en/of medisch specialist.

Kortom, de tandarts-geriatrie heeft extra vaardigheden en kennis om de geriatrische patiënt optimale mondzorg te bieden.

Waar vind ik de tandarts-geriatrie?

Uw tandarts (evt. in samenspraak met de mondhygiënist) kan zorgdragen voor een verwijzing naar de tandarts-geriatrie. Zij werken bij centra voor bijzondere tandheelkunde of hebben een praktijk bij u in de buurt.

Vergoeding van behandeling
Behandeling door een algemeen practicus valt over het algemeen onder basis- of aanvullende verzekering. In sommige gevallen kan uw tandarts een machtiging aanvragen voor een speciaal tijdtarief. De tandarts heeft dan alle tijd om u te behandelen. Deze tijd wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Eventuele verrichtingen (zoals een vulling) moet u echter wel zelf betalen (of vanuit uw aanvullende verzekering). Overleg met uw tandarts wat de mogelijkheden zijn.