Klachtenformulier

Het TIP kan je informeren of je tandarts is aangesloten bij de KNMT Klachtenservice. Als dit het geval is, kan je dit klachtenformulier invullen. Vergeet niet de naam van je tandarts te vermelden!

Vervolgens gaat een klachtenfunctionaris met jouw melding aan de slag. Hij of zij geeft geen oordeel en doet geen uitspraak over schadevergoeding, maar bemiddelt tussen jou en je tandarts om samen tot een oplossing te komen. De meeste klachten worden zo opgelost.

Het opstarten van een nieuwe klachtprocedure duurt ongeveer 8 weken. Nadat jouw procedure is opgestart nemen we contact met je op. Bij voorbaat dank voor je geduld.

Naar het klachtenformulier