Code T: Tandvleesbehandelingen (parodontologie)

 

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Code Omschrijving
Tarief
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 174,85
 

Toe te passen bij patiënten met PPS-score 2 of 3. Ongeacht het aantal zittingen. Inbegrepen zijn het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt, het bespreken van het belang van mondhygiënische zelfzorg en het zo nodig overleg voeren met of verwijzenn naar een tandarts, mondhygiënist, tandprothetocus, huisarts, specialist of instelling voor bijzondere tandheelkunde. 

T021 Grondig reinigen wortel, complex

Code Omschrijving
Tarief
T021 Grondig reinigen wortel, complex
€ 32,56
 

Reiniging element, exclusief verdoving. Van toepassing voor behandeling van eenwortelig element met pockets van ≥ 8mm of een meerwortelig element met pockets van ≥ 6 mm.Uitsluitend te berekenen indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is.   

T022 Grondig reinigen wortel, standaard

Code Omschrijving
Tarief
T022 Grondig reinigen wortel, standaard
€ 24,12
 

Reiniging element, exclusief verdoving. Van toepassing voor behandeling van eenwortelig element met pockets van 4-7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4-5 mm.  Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. 

T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus 

Code Omschrijving
Tarief
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
€ 108,53
 

Toe te passen na initiële behandeling/chirurgie of als periodiek herbeoordelingsonderzoek. Ongeacht het aantal zittingen.  

T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

Code Omschrijving
Tarief
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
€ 66,32
 

Uitsluitend in combinatie met T032.  

T042 Consult parodontale nazorg 

Code Omschrijving
Tarief
T042 Consult parodontale nazorg
€ 91,64
 

Uitsluitend van toepassing als nazorg na evaluatie initiële na behandeling/chirurgie of herbeoordeling met paodontoimstatus (T032). Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032).  

T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg

Code Omschrijving
Tarief
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg
€ 121,79
 

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.  

T044 Complex consult parodontale nazorg

Code Omschrijving
Tarief
T044 Complex consult parodontale nazorg
€ 162,19
 

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.  

T070 Flapoperatie tussen twee elementen

Code Omschrijving
Tarief
T070 Flapoperatie tussen twee elementen
€ 195,95
 

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.  

T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

Code Omschrijving
Tarief
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
€ 301,46
 

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.  

T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)

Code Omschrijving
Tarief
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)
€ 361,75
 

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, anesthesie en instructie/voorlichting mondhygiëne. Inclusief (eventueel) gelijktijdig uitgevoerde vestibulumverdieping. Bij ontstoken pockets, na initiële parodontale behandeling dieper dan 6 mm, in combinatie met één of meerdere onderstaande complicerende factoren:
– aanhechtingsverlies van meer dan 4 mm;
– furcatie-aandoeningen;
– onregelmatig verloop van de botrand (angulaire defecten);
– bijzondere anatomische structuur van de gingiva;
– afwijkende tandstand.  

T073 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting

Code Omschrijving
Tarief
T073 Directe post-operatieve zorg, kort
€ 60,29
 

Bedoeld voor eerste controlezitting na de chirurgische ingreep.

T074 Directe post-operatieve zorg, volgende zitting

Code Omschrijving
Tarief
T074 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
€ 162,19
 

Per zitting in rekening te brengen.  

T076 Tuber- of retromolaarplastiek

Code Omschrijving
Tarief
T076 Tuber- of retromolaarplastiek
€ 75,37
 

In combinatie met T070, T071 en T072 in hetzelfde sextant.   

T101 Tuber- of retromolaarplastiek

Code Omschrijving
Tarief
T101 Tuber- of retromolaarplastiek
€ 105,51
 

Als zelfstandige verrichting, niet in combinatie met flapoepratie. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. 

T102 Tandvleescorrectie, per element

Code Omschrijving
Tarief
T102 Tandvleescorrectie, per element 
€ 57,28
 

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. 

T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

Code Omschrijving
Tarief
T102 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
€ 150,73
 

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. 

T111 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

Code Omschrijving
Tarief
T111 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
€ 361,75
 

Ongeacht het aantal elementen per sextant. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. De aangebrachte materialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

T112 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

Code Omschrijving
Tarief
T112 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
€ 120,58
 

Extra te berekenen naast het tarief van flapoperatie. Uitsluitend in combinatie met T070, T071, T072, J88. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. De aangebrachte materialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

Code Omschrijving
Tarief
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 195,95
 

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. 

T121 Kroonverlenging per element

Code Omschrijving
Tarief
T121 Kroonverlenging per element  € 195,95
 

Flapoperatie incluisief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. 

T122 Kroonverlenging per sextant (één zesde deel)

Code Omschrijving
Tarief
T122 Kroonverlenging per sextant (één zesde deel) € 361,75
 

Flapoperatie incluisief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. 

T141 Tandvleestransplantatie

Code Omschrijving
Tarief
T141 Tandvleestransplantatie € 114,55
 

Gingivatransplantaat. Weefseltransplantaat van palatumgingiva.Inclusief verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. 

T142 Recessiebedekking met verplaatste lap

Code Omschrijving
Tarief
T142 Recessiebedekking met verplaatste lap € 361,75
 

Tandvlees/slijmvlies chirurgie met verplaatsing van een mucogingivale lap. Ongeacht het aantal elementen per sextant (één zesde deel).. Inclusief verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. Bij gebruik eigen tandvlees in combinatie met T141. De aangebrachte recessiebedekkingsmaterialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

Code Omschrijving
Tarief
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 60,29
 

De eerste controlezitting na de chirurgische ingreep. Inclusief het controleren van de wondgenezing, het verwijderen van hechtingen en evenuteel wondverband, het verwidjderen van plaque en eventuele aanslag, het (zonodig) plaatselijk desinfecteren en instructie/voorlichting mondhygiëne.

T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

Code Omschrijving
Tarief
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting  € 162,19
 

Inclusief het controleren van de wondgenezing, het verwijderen van hechtingen en evenuteel wondverband, het verwidjderen van plaque en eventuele aanslag, het (zonodig) plaatselijk desinfecteren, instrucite/voorlichting mondhygiëne en het meten van de plaque-score. 

T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesontsteking

Code Omschrijving
Tarief
T161 Bacteriologisch onderzeok ten behoeve van tandvleesontsteking € 42,20
 

Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal drie plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens. Niet te berekenen in combinatie met M32.

T162 Behandeling tandvleesabces

Code Omschrijving
Tarief
T162 Behandeling tandvleesabces  € 81,39
 

Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie/voorlichting mondhygiëne en mondhygiëne vervangende maatregelen.

T163 Toepassing lokaal medicament

Code Omschrijving
Tarief
T163 Toepassing lokaal medicament € 65,12
 

Per zitting, ongeacht het aantal elementen. De medicamenten kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

T164 (Draad)spalk

Code Omschrijving
Tarief
T164 (Draad)spalk 24,12
 

Het spalken van parondontaal aangedane elementen. Per verbinding, inclusief etsen.

T165 Uitgebreide voedingsanalyse

Code Omschrijving
Tarief
T165 Uitgebreide voedingsanalyse 60,29
 

Op basis van een door de patient bijgehouden schriftelijk verslag van zijn eetgewoonten, inclusief de bespreking daarvan. Alleen in rekening te brengen als onderdeel van de parodontale behandeling.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.