Deze site biedt u informatie in aanvulling op het advies van uw tandarts en vervangt dit niet. Goede mondverzorging start met een regelmatig bezoek aan de tandarts.

Wie plaatst mijn beugel?

Een orthodontist is specialist in beugelbehandelingen. Hij heeft een aparte universitaire opleiding gedaan en mag alle voorkomende beugels plaatsen.

Een gewone tandarts mag ook beugels plaatsen, maar hij beperkt zich tot minder moeilijke behandelingen.