Aangezichtspijn

Aangezichtspijn is een verzamelnaam voor een aantal chronische pijnaandoeningen in het gezicht. Daarbij voelt de patiënt pijn door beschadiging of een verstoorde werking van de gevoelszenuw van het gezicht. Klachten kunnen uiteenlopen van een tintelend gevoel of een zeurende, branderige pijn tot hevige pijnflitsen in het gezicht. De pijn treedt spontaan op of wordt uitgelokt door bijvoorbeeld het aanraken van het gezicht, eten, praten, scheren, tandenpoetsen of bij warmte en kou. De pijn is meestal aan één kant van het gezicht aanwezig.

Oorzaak van aangezichtspijn

Aangezichtspijn heeft verschillende oorzaken, die verschillende behandelingen vereisen. Hierbij onderscheidt men typische en atypische aangezichtspijn. Van typische aangezichtspijn is sprake wanneer een bloedvat tegen de gevoelszenuw van het gezicht drukt. Deze raakt hierdoor geïrriteerd en veroorzaakt de pijn. Bij atypische aangezichtspijn is er sprake van een geraakte zenuw bij bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling, een operatie of verwonding in het aangezicht.

Diagnostiek van aangezichtspijn

Bij de diagnostiek en behandeling van aangezichtspijn zijn vaak meer specialisten betrokken, zoals een anesthesioloog, neuroloog, tandarts(-gnatholoog) of kaakchirurg. Het tandheelkundig onderzoek naar aangezichtspijn begint met vragen naar de symptomen van de pijn en vragen over de voorgeschiedenis (heeft er bijvoorbeeld een ongeluk plaatsgevonden of heb je gordelroos gehad). Een hulpmiddel kan een pijndagboek zijn, waarin je bijhoudt wanneer de pijnaanvallen optreden, hoe vaak, hoe lang en wat de uitlokkende factoren zijn. Vervolgens onderzoekt de behandelaar of je gezichtszenuw prikkels normaal doorgeeft (krijg je bijvoorbeeld pijn of juist een verdoofd gevoel bij aanraking of bij prikken van het gezicht). Er wordt altijd onderzoek gedaan om andere oorzaken van pijn in het gezicht, zoals bijvoorbeeld kiespijn en kaakpijn, uit te sluiten.

Behandeling van aangezichtspijn

De behandeling van typische aangezichtspijn bestaat uit het wegnemen van de oorzaak. Soms vindt een (neuro)chirurgische ingreep plaats om de ontstane druk op de zenuw weg te nemen. Atypische aangezichtspijn wordt behandeld met medicijnen, veelal in samenspraak met je huisarts. Begeleiding door een psycholoog kan worden ingezet voor het omgaan met de vaak zeer chronische, hevige aangezichtspijn en om zodoende de dagelijkse pijn meer draagbaar te maken.

Bron:  NVGPT