Diabetes en de mond

Mensen met diabetes hebben vaker problemen met hun tanden en tandvlees. Hier lees je wat diabetes met je mond en tanden doet en wat je zelf kunt doen om problemen te voorkomen.

Wat is diabetes?

Diabetes (suikerziekte) is een stofwisselingsziekte waarbij de bloedsuikerspiegel niet op peil blijft. Te veel bloedsuiker is ongezond en beschadigt op termijn onder andere de ogen, nieren, bloedvaten en ook de mond. Mensen met diabetes zijn gevoeliger voor ontstekingen in de mond. De genezing van ontstoken tandvlees verloopt bij hen vaak minder goed. Ook kunnen ontstekingen in de mond leiden tot complicaties in de algehele gezondheid.

Heb je diabetes?

Bezoek dan regelmatig de tandarts of mondhygiënist. Ook als je geen klachten hebt of als je een kunstgebit draagt. Want diabetespatiënten merken vaak niet, of heel laat, dat zij tandvleesproblemen hebben.

Diabetes? Verzorg je gebit dan extra goed!

Meer tips:

 1. Wees alert op veranderingen in de mondgezondheid, zoals een droge mond of tandvleesontsteking. Dit kan gevolgen hebben voor je diabetes.
 2. Vertel de tandarts dat je diabetes hebt.
 3. Overleg met de tandarts hoe vaak je het beste op controle kunt komen.
 4. Poets tweemaal per dag je tanden twee minuten met fluoridetandpasta.
 5. Reinig de ruimten tussen je tanden en kiezen met ragers, flossdraad of tandenstokers.

Draag je een kunstgebit?

Maak ook dan een afspraak met de tandarts. Zo kan de tandarts regelmatig de conditie van je tandvlees controleren.

Meer weten?
Lees meer over diabetes bij het Ivoren Kruis of in de folder hieronder.

System.Exception: Exception while creating a value. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The user name or password is incorrect
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.<>c__DisplayClass20_0.<ExecuteAction>b__0()
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.ExecuteAction[TResult](Func`1 func)
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.OpenSharedConnection()
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.BeginTransaction(IsolationLevel isolationLevel)
  at Umbraco.Core.Scoping.Scope.get_Database()
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.MacroRepository.<PerformGetByQuery>d__9.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Services.MacroService.GetByAlias(String alias)
  at umbraco.cms.businesslogic.macro.Macro.<>c__DisplayClass55_0.<GetByAlias>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.CacheProviderExtensions.<>c__DisplayClass0_0`1.<GetCacheItem>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.DictionaryCacheProviderBase.<>c__DisplayClass10_0.<GetSafeLazy>b__0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, CacheDependency dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at umbraco.cms.businesslogic.macro.Macro.GetByAlias(String alias)
  at umbraco.macro..ctor(String alias)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\inetpub\wwwroot\allesoverhetgebit.nl\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\inetpub\wwwroot\allesoverhetgebit.nl\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20